Theo đó, Becamex IJC niêm yết bổ sung hơn 125,9 triệu cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó nâng tổng số lượng chứng khoán lưu hành lên hơn 377,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị chứng khoán (theo mệnh giá) là hơn 3.777 tỷ đồng. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là ngày 3/5/2024.

Becamex IJC niêm yết bổ sung hơn 125 triệu cổ phiếu
Becamex IJC tăng vốn điều lệ từ 2.518 tỷ đồng lên 3.777 tỷ đồng. Số lượng cổ phần sau tăng vốn là 377.748.384 cổ phần. Ảnh minh họa

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là hơn 1.259 tỷ đồng. Trước đó, Becamex IJC dự kiến dùng 466 tỷ đồng để đầu tư góp vốn thông qua hình thức mua cổ phần phát hành thêm vào Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước; dùng 628,7 tỷ đồng để trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu và trả nợ khách hàng và164,5 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh.

Tuy nhiên, ngày 17/4/2024, Becamex IJC thông báo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, với tổng số tiền được điều chỉnh là 234,8 tỷ đồng, chiếm 18,65% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Cụ thể, Becamex IJC dùng 366 tỷ đồng để đầu tư góp vốn thông qua hình thức mua cổ phần phát hành thêm vào Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước; dùng 853,4 tỷ đồng cho việc trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu và trả nợ khách hàng và 39,6 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh.

Theo đó, lý do Becamex IJC đưa ra cho việc điều chỉnh này là bởi công ty đã sử dụng vốn khác để tiến hành góp vốn trước 100 tỷ đồng trong tổng số 466 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước và trả nợ gốc dài hạn đến hạn trả Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 10 tỷ đồng (trước thời điểm kết thúc đợt chào bán).

Đồng thời, Becamex IJC sử dụng một phần số tiền thu được từ đợt chào bán để chi trả nợ gốc ngắn hạn cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Dương và Ngân hàng TMCP Tiên Phong để giảm chi phí lãi vay và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào hoạt động kinh doanh của công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn phát hành.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Becamex IJC ghi nhận doanh thu là 162,1 tỷ đồng, giảm 51,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 39,2 tỷ đồng, giảm 63,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Becamex IJC thuyết minh, kết quả kinh doanh quý I/2024 giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước là do doanh thu lĩnh vực bất động sản giảm 98,2% so với cùng kỳ xuống còn 3,2 tỷ đồng, tương đương giảm 179,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 182,5 tỷ đồng.