Theo đó, Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên dự kiến chào bán hơn 15,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ thực hiện quyền gần 100:13,8, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, có 100 quyền mua sẽ được mua gần 13,8 cổ phiếu mới.

Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm là 10.000 đồng/cổ phiếu, gần bằng 1/2 thị giá hiện tại của TNH. Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 9/5, cổ phiếu TNH đứng tại mức giá 20.250 đồng/cổ phiếu, gần như đi ngang so với thời điểm đầu năm 2024.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên dự kiến phát hành 15,2 triệu cổ phiếu
Ảnh minh họa

Thời gian thực hiện phát hành thêm cổ phiếu là sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng, dự kiến trong năm 2024.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là hơn 152 tỷ đồng, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sẽ dùng hơn 92 tỷ đồng để trả nợ vay các cá nhân, 20 tỷ đồng trả nợ vay các tổ chức tín dụng và 40 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động gồm 30 tỷ đồng thanh toán tiền mua hàng hóa, thuốc, vật tư, hóa chất và 10 tỷ đồng trả lương cán bộ nhân viên.

Được biết, ngày 28/5 tới đây TNH sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến sẽ tổ chức ngày 28/6. Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 mới công bố, TNH ghi nhận doanh thu đạt gần 92,5 tỷ đồng, giảm 12,82% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 14,9 tỷ đồng, giảm hơn 39% so với cùng kỳ./.