Bệnh viên Thái Nguyên muốn nới room ngoại lên 49%

Bệnh viên Thái Nguyên muốn nới room ngoại lên 49%

Nội dung quan trọng được CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HOSETNH) trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2020 và bỏ các nhóm ngành liên quan đến phân phối dược phẩm để nới room ngoại.

Cụ thể, HĐQT TNH trình phương án chia cổ tức không quá 30% lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2020 cho cổ đông. Việc chia cổ tức có thể được chia làm 1 hoặc nhiều đợt. Đồng thời, TNH muốn chuyển 10% lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2020 vào quỹ đầu tư phát triển. Phần lợi nhuận còn lại tạm thời giữ lại chờ ĐHĐCĐ Công ty họp trực tiếp và quyết định.

Tính đến cuối năm 2020, TNH ghi nhận lợi nhuận lũy kế hơn 223 tỷ đồng, tăng đến 97% so với đầu năm 2020.

Như vậy tổng số tiền được sử dụng để chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 tối đa là 67 tỷ đồng, tức 1 cổ phiếu nhận được gần 1,614 đồng tiền cổ tức 

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nước ngoài mà Công ty đang áp dụng tối đa là 0% vì đang đăng ký kinh doanh 2 mã ngành phân phối dược phẩm. Các nhóm ngành này thuộc danh mục ngành nghề mà các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối

Do đó, TNH xin ý kiến cổ đông bỏ các nhóm ngành liên quan đến phân phối dược phẩm nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên tối đa 49%. để có thể tiếp nhận nguồn vốn từ các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài trong thời gian tới.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút