Bị Ernst & Young “bất ngờ” từ chối kiểm toán, DRH Holdings xin gia hạn nộp báo cáo tài chính

Theo quy định, BCTC kiểm toán phải nộp sau 90 ngày kể từ ngày kết thục năm tài chính. Tuy nhiên, DHR cho biết, trong quá trình thực hiện công tác kiểm toán, Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục về việc phát hành BCTC mà đơn vị kiểm toán yêu cầu. Tuy nhiên, vào ngày 14/5, công ty nhận phản hồi không rõ nguyên nhân từ đơn vị kiểm toán về việc ngưng thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2023.

Bị Ernst & Young “bất ngờ” từ chối kiểm toán, DRH Holdings xin gia hạn nộp báo cáo tài chính - ảnh 1
CTCP DRH Holdings

Hiện DHR đang làm việc với đơn vị kiểm toán về việc này. "Dự kiến, Công ty chúng tôi sẽ chọn đơn vị kiểm toán khác để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023, vì vậy, BCTC kiểm toán năm 2023 sẽ được hoàn thành rước ngày 15/8/2024 thay thì 15/5/2024 như Công ty đã thông báo", văn bản DHR viết.

Về báo cáo thường niên 2024, theo quy định phải nộp sau 110 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, do chưa hoàn thiện BCTC kiểm toán 2023 nên nhiều thông tin có liên quan trong báo cáo thường niên không được hoàn thiện. Do đó, Công ty chưa thể công bố báo cáo thường niên đúng thời hạn theo quy định. DHR dự kiến sẽ công bố báo cáo thường niên sau 10 ngày làm việc kể từ sau khi hoàn thành BCTC kiểm toán 2023.

Trước đó vào tháng 4/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã có văn bản số 721/SGDHCM-NY về việc thông báo nhắc nhở chậm nộp Báo cáo thường niên 2023 đối với DHR.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất tự lập, năm 2023 DRH Holdings ghi nhận doanh thu thuần giảm sâu 85% xuống còn 9 tỷ đồng; lỗ sau thuế gần 95 tỷ đồng, lần lỗ trở lại kể từ 2012 đến nay.

Tính đến 31/12/2023, DHR có tổng tài sản đạt hơn 3.900 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 1.500 tỷ đồng. Phần lớn tài sản nằm ở khoản mục phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho với tổng tỷ trọng 67%, lượng tiền mặt theo tính toán của doanh nghiệp còn hơn 100 tỷ đồng.

Trước đó, vào đầu năm 2024, DHR bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Cụ thể, DHR bị phạt 145 triệu đồng do 3 lỗi vi phạm. Cụ thể, công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng do chậm công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu, hạn công bố thông tin ngày 31/3/2023; bị phạt 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của tổng giám đốc (giám đốc) và người quản lý khách thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm 2021;

Công ty bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022, năm 2022 không đầy đủ nội dung theo định pháp luật. Cụ thể là thiếu các thông tin mượn tiền, dịch vụ quản lý dự án với các công ty con: CTCP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Bình Đông, CTCP Địa ốc An Phú Long.

Trước đó, báo cáo soát xét tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2023, ERNST & YOUNG Việt Nam đã nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của DRH Holdings.

Theo đơn vị kiểm toán độc lập này, tại ngày 30/6/2023, DRH Holdings chưa thanh toán các khoản nợ gốc và lãi trái phiếu đến hạn thanh toán đã cam kết với các trái chủ tại các hợp đồng trái phiếu với giá trị lần lượt là 166 tỷ đồng và 15,6 tỷ đồng. Ngoài ra, DRH Holdings phát sinh một khoản lỗ thuần gần 39 tỷ đồng. Những vấn đề vừa nêu trên có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của DRH Holdings.

DRH Holdings (DRH) bị xử phạt do sai phạm hàng loạt hành vi liên quan đến lĩnh vực chứng khoán

Xem thêm tại nguoiquansat.vn