Bị phạt, HAGL lên tiếng cải chính thông tin nhà đầu tư mua cổ phiếu HAG

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo cải chính thông tin nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của HAG.

Cụ thể: ngày 19/2/2024, HAG đã nhận được Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc xử phạt vi phạm hành chính, trong đó UBCKNN yêu cầu Công ty cải chính thông tin liên quan đến nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ - CTCP Quản lý quỹ Việt Cát (Quỹ Việt Cát).

Theo đó, ngày 22/4/2022, HAGL đã công bố thông tin về danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán, trong đó số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối cho Quỹ Việt Cát là 47.619.047 cổ phiếu.

Đến ngày 17/1/2023, HAG nhận được văn bản của UBCKNN về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, do diễn biến giá cổ phiếu HAG trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến nên việc chào bán không thể hoàn thành trong thời gian quy định.

Ngày 22/11/2023, HĐQT HAGL đã thông qua Nghị quyết về danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, trong đó có thông tin sẽ phân phối cho Quỹ Việt Cát số lượng 60.000.000 cổ phiếu.

Tuy nhiên, HAGL khẳng định thông tin trên là sự nhầm lẫn vì không nhận được sự từ chối đăng ký mua của Quỹ Việt Cát, cùng với việc có sai sót trong quá trình trao đổi thông tin giữa các bên. Vì vậy, HĐQT đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 24/23/NQHĐQT-HAGL ngày 24/11/2023 về việc hủy để cập nhật lại danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Quỹ Việt Cát không còn nằm trong danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Được biết, Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận cho HAG phát hành riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu. Trong 10 ngày diễn ra đợt chào bán, HAGL phải gửi báo cáo kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán cho UBCK.

Theo phương án phát hành, tổng số tiền thu về 1.300 tỷ đồng sẽ được công ty sẽ dùng với các mục đích cụ thể sau:

- Chi 347 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc, lãi cho lô trái phiếu HAG2012.300;

- Chi hơn 253 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ cho công ty con là Gia súc Lơ Pang, cụ thể thanh toán nợ vay cho TPBank;

Cuối cùng là chi 700 tỷ còn lại để bổ sung vốn lưu động đồng thời cơ cấu nợ cho công ty con khác là Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2024.

Có 3 nhà đầu tư tham gia đợt phát hành lần này của HAGL, gồm: Chứng khoán LPBank (LPBS) dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, chiếm 4,73%; Tập đoàn Thaigroup mua 52 triệu cổ phiếu, chiếm 4,92% và cá nhân Nguyễn Đức Quân Tùng dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu HAG, chiếm 2,65%.

Nếu thành công, tổng tỷ lệ sở hữu của 3 nhà đầu tư này là 12,3% vốn.

Xem thêm tại vneconomy.vn