Bị phạt hơn nửa tỷ đồng vì bán 'chui' cổ phiếu

Cụ thể, CTCP Thiết bị xử lý nước Setfil đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu NDW (CTCP Cấp nước Nam Định), trong khi là bên có liên quan tới thành viên hội đồng quản trị NDW. Cụ thể, bà Kiều Hải Anh, giám đốc Setfil, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị.

Cơ quan quản lý xác định, từ ngày 15/3 - 21/3/2023, Setfil đã bán hơn 1,3 triệu cổ phiếu NDW nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Doanh nghiệp khác vừa bị xử phạt là CTCP Cơ điện Dzĩ An, với số tiền 92,5 triệu đồng, do không công bố, công bố không đúng thời hạn một số báo cáo trong giai đoạn 2021-2023, như báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty...

CTCP GKM Holdings (GKM) bị phạt tổng cộng 205 triệu đồng vì nhiều lỗi vi phạm. Trong đó, 85 triệu đồng là tiền phạt cho hành vi thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật. Cụ thể, công ty phân phối trái phiếu riêng lẻ mã GKMH2124001 quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu. Công ty bị phạt 65 triệu đồng vì công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn đối với trái phiếu riêng lẻ mã GKMH2124001.

Cuối cùng, 55 triệu đồng là tiền phạt do GMK Holdings không đầy đủ về giao dịch giữa công ty với người nội bộ, cổ đông lớn tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Bị phạt hơn nửa tỷ đồng vì bán 'chui' cổ phiếu ảnh 1

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt nhiều doanh nghiệp.

Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam (VOC) bị phạt tổng cộng 145 triệu đồng với 3 hành vi vi phạm. 65 triệu đồng là tiền phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật với báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên và năm 2022, một số công văn, nghị quyết hội đồng quản trị trong năm 2022.

Công ty cũng công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, bị phạt 65 triệu đồng cho hành vi này. Cụ thể, công ty công bố thông tin không đầy đủ tại báo cáo tình hình quản trị năm 2021 về giao dịch bán 44,2 triệu cổ phiếu VOC (tương đương 36,3% vốn điều lệ) của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty. Bên cạnh đó, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 không nêu rõ thành viên hội đồng quản trị không điều hành, không có thông tin đầy đủ về thành viên hội đồng quản trị.

Cuối cùng, CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, công bố thông tin về việc hoàn tất 43 đợt mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu mã ABS.BOND.2020.

Công ty còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; báo cáo tài chính năm 2022; tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; công bố thông tin về việc hoàn tất 24 đợt mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu mã ABSCH2123001.

Xem thêm tại tienphong.vn