Bị xử lý về thuế về thuế gần 6 tỷ đồng, City Auto kinh doanh ra sao?

Trong đó, City Auto bị phạt hơn 1,11 tỷ đồng, đồng thời truy thu thuế vào ngân sách 4,15 tỷ đồng và tiền chậm nộp thuế hơn 716 triệu đồng.

-6582-1707185901.jpg

City Auto bị xử lý về thuế gần 6 tỷ đồng.

Được biết, tình hình kinh doanh năm 2023 của City Auto khá bết bát do ảnh hưởng trực diện từ suy thoái kinh tế, sức mua giảm mạnh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024, doanh thu thuần 3 tháng cuối năm của City Auto ghi nhận 2.194 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm sâu gần 30%, ghi nhận 142,86 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty có doanh thu hoạt động tài chính 50 tỷ đồng, gấp 3,2 lần quý IV/2022, nhưng các chi phí lãi vay cũng gia tăng gấp đôi, ở mức 46,57 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng đạt 112 tỷ đồng, tăng 17%; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 29% về gần 33 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 6,9 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 39,2 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2023, City Auto ghi nhận doanh thu thuần 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 46,1 tỷ đồng, giảm 60,6% so với năm 2022. Với kết quả này, công ty chỉ mới thực hiện lần lượt 79% và 34%.

Lãnh đạo công ty cho biết, sức mua sắm quý IV hàng năm rất mạnh nhưng năm 2023 thì yếu. Cả năm 2023 đối diện nhiều khó khăn, để duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và đạt kế hoạch đề ra là rất thách thức. Dù kỳ vọng các chính sách của Chính Phủ sẽ có tác động thúc đẩy tăng trưởng, kích thích tiêu dùng, đặc biệt là với ngành ô tô, còn được giảm 50% thuế trước bạ trong năm 2023 – thực tế thì không như vậy. Cạnh tranh khốc liệt khiến giá bán giảm mạnh hơn các năm trước, tác động đến lợi nhuận toàn ngành.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của City Auto ghi nhận hơn 3.741 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm.

Tỷ trọng lớn nhất từ khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận tại 1.984 tỷ đồng. Trong đó, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 67% so với đầu năm, tăng mạnh nhất đối với Công ty TNHH Minh Long, Tân Thành Đô.

Bên cạnh đó, khoản phải thu ngắn hạn khác của công ty đã tăng 50% lên mức 679,3 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Tân Thành Đô, tiền cho mượn đến các cá nhân, ký quỹ ngắn hạn và các khoản phải thu khác.

Hàng tồn kho của City Auto tăng thêm gần 30%, đạt 614 tỷ đồng tính đến cuối năm 2023.

Ngoài ra, đầu tư tài chính dài hạn cũng ghi nhận đột biến trong năm 2023, từ 115 tỷ đồng lên 408 tỷ đồng. Trong kỳ, City Auto đầu tư thành lập Công ty cổ phần Auto Dĩ An – Bình Dương và sở hữu 20% vốn cổ phần giá trị 26 tỷ đồng; phát sinh thêm khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Dasonmotors nắm giữ 15% số tiền 160.2 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ ngắn hạn hơn 2.301 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn và dài hạn là 2.187 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý IV/2023, vốn chủ sở hữu 1.076 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 924,6 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trên thị trường, từ đầu năm 2024 đến nay, cổ phiếu CTF diễn biến kém tích cực. Từ mức giá 32.100 đồng/cp (phiên 2/2) giảm về 30.300 đồng/cp (phiên 5/2), tương đương giảm 5,6% trong vòng 1 tháng giao dịch.

Châu Anh

Xem thêm tại vnbusiness.vn