Bidiphar vượt kế hoạch lợi nhuận năm

binh-dinh

Bidiphar đã đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư tại Khu kinh tế Nhơn Hội (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Ảnh phối cảnh: Bidiphar 

Công ty CP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar, Mã: DBD) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần về bán hàng đạt 444,4 tỷ đồng, giảm 4,4 % so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn về bán hàng tăng nhẹ lên mức 242,2 tỷ đồng, kết quả, lợi nhuận gộp giảm 10% về còn 202,2 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính của Bidiphar giảm 23,5% còn 3,9 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng giảm 14% còn 4,3 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 10% còn 84,4 tỷ đồng, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 12% lên 61,1 tỷ đồng. 

Kết quả trong quý IV, lợi nhuận sau thuế của Bidiphar đạt 59,1 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2023, doanh thu thuần về bán hàng của Bidiphar đạt 1.651,7 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 320 tỷ đồng và 269,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 7,2% và 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, Bidiphar đặt mục tiêu doanh thu 1.800 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 300 tỷ đồng, như vậy công ty này đã thực hiện được 91,7% mục tiêu doanh thu và vượt gần 7% mục tiêu lãi trước thuế đề ra trong năm.

Theo bảng cân đối kế toán hợp nhất, tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Bidiphar đạt 1.989,6 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Chiếm chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn 453 tỷ đồng và hàng tồn kho 487 tỷ đồng.

Đến cuối năm ngoái, nợ phải trả của Bidiphar ở mức 556,6 tỷ đồng, tăng 16,1 tỷ đồng so với số đầu năm; trong đó, nợ ngắn hạn tăng 3,2% lên 418,5 tỷ đồng.

Công ty CP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định, tiền thân là Công ty Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh Bình Định làm chủ sở hữu (100% vốn Nhà nước) vào năm 2010.

Tháng 3/2014, Bidiphar chuyển đổi hình thức hình thức hoạt động từ Công ty TNHH MTV sang mô hình công ty cổ phần. Hoạt động chính của doanh nghiệp là sản xuất, kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế.

Tháng 6/2018, cổ phiếu của Bidiphar chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, với mã chứng khoán DBD. Kết thúc phiên ngày 30/1/2024, DBD đang dừng tại mức giá 58.200 đồng/CP, tăng 47% so với phiên giao dịch đầu năm 2023.

Xem thêm tại nhadautu.vn