BIDV thông báo họp cổ đông bất thường

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 30/1/2024 tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực quyền tham dự đại hội là 29/12/2023. Nội dung cuộc họp chưa được BIDV công bố.

Về BIDV, lợi nhuận trước thuế quý 3/2023 đạt 5.893 tỷ đồng, giảm 11,7% so với quý 3/2022. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế ngân hàng đạt 19.763 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ và đứng thứ 3 trong hệ thống, sau Vietcombank và MB. Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản BIDV đạt hơn 2,13 triệu tỷ đồng, tăng 0,6% so với đầu năm.

>> Một cổ phiếu ngân hàng được khuyến nghị MUA, kỳ vọng tăng 17%

Xem thêm tại nguoiquansat.vn