Biến động cổ đông lớn tại SP2

Theo thông báo mới nhất, CTCP Năng lượng An Xuân đã hoàn tất mua vào gần 4.2 triệu cp CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (UPCoM: SP2) như đã đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện từ ngày 21/04-19/05/2023.

Biến động cổ đông lớn tại SP2

Theo thông báo mới nhất, CTCP Năng lượng An Xuân đã hoàn tất mua vào gần 4.2 triệu cp CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (UPCoM: SP2) như đã đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện từ ngày 21/04-19/05/2023.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Năng lượng An Xuân tại SP2 tăng từ 13.04% lên 33.25%, tương đương gần 6.9 triệu cp.

Về mối liên hệ, ông Trần Đức Thành là Chủ tịch HĐQT của SP2, đồng thời cũng là Tổng Giám đốc của Năng lượng An Xuân.

Trong khoảng thời gian từ 18-24/04, Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy), tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Phong Danh – Thành viên HĐQT SP2 đã mua vào thành công hơn 5.9 triệu cp SP2 như đã đăng ký trước đó, nâng tỷ lệ sở hữu lên 28.64%.

Ở chiều ngược lại, phiên ngày 19/05, CTCP Đầu tư An Xuân đã thoái sạch gần 2.9 triệu cp SP2 (13.83%) đang nắm giữ, qua đó rút khỏi danh sách cổ đông tại SP2.

Việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông lớn của SP2 là một phần kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức vào ngày 08/04 vừa qua.

Cụ thể, REE Energy nhận chuyển nhượng hơn 5.9 triệu cp SP2 từ ông Nguyễn Phong Danh (3.1 triệu cp) và ông Nguyễn Trương Tiến Đạt (2.8 triệu cp).

Đối với CTCP Năng lượng An Xuân, đơn vị này nhận chuyển nhượng gần 4.2 triệu cp, từ CTCP Đầu tư An Xuân (gần 2.9 triệu cp) và bà Nguyễn Thị Tuyết Oanh (hơn 1.3 triệu cp).

Theo dữ liệu giao dịch, phiên 18/04, có hơn 3.1 triệu cp SP2 được giao dịch thỏa thuận, với giá trị giao dịch hơn 51 tỷ đồng. Đến ngày 21/04, có 400 ngàn cp SP2 được giao dịch thỏa thuận, với giá trị hơn 4.6 tỷ đồng. Phiên 24/04, cũng có hơn 2.8 triệu cp SP2 được giao dịch thỏa thuận, với giá trị hơn 46 tỷ đồng. Cuối cùng, phiên 19/05, có gần 3.78 triệu cp SP2 được giao dịch thỏa thuận, với giá trị hơn 44.8 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu SP2 chốt ở mức 16,300 đồng/cp (kết phiên 24/05), tăng 9% so với đầu năm nhưng thanh khoản khá nhỏ giọt với khối lượng khớp lệnh trung bình chỉ hơn 2 ngàn đơn vị/phiên.

Trước đó, vào ngày 22/02, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đưa cổ phiếu SP2 ra khỏi diện hạn chế giao dịch, do vốn chủ sở hữu của Công ty không âm trong BCTC năm 2022 đã được kiểm toán. Tính tới 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của SP2 là gần 41 tỷ đồng, trong khi đầu năm âm gần 70 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu SP2 từ đầu năm 2023 đến nay

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2023, SP2 đem về gần 17 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 56% so với cùng kỳ. Công ty lý giải do tình hình thủy văn bất lợi, lượng mưa ít nên quý 1 doanh thu thấp dẫn đến nguồn thu không đủ bù đắp chi phí vận hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính và các chi phí khác.

Kết quả, SP2 báo lỗ sau thuế quý 1 gần 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 7 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ thông qua việc đặt mục tiêu năm 2023 đạt 180 tỷ đồng doanh thu và gần 39 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 9% và 36% so với kết quả năm 2022.

Kết quả kinh doanh 5 quý gần đây của SP2

Thế Mạnh

FILI