Biến động thượng tầng tại Hoàng Anh Gia Lai (HAG): 2 lãnh đạo rời ghế ngay sau khi cổ đông lớn mới xuất hiện

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HoSE: HAG) cho biết vừa nhận được Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Chí Thắng vào ngày 7/5 và vị trí Thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Hồng Phong ngày 6/5. Lý do từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Về vấn đề trên, HĐQT HAGL sẽ trình và xin ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được tổ chức vào 10/5 để thông qua.

Ông Nguyễn Chí Thắng công tác tại Xí nghiệp tư nhân Hoàng Anh từ năm 1994. Giai đoạn năm 2013 - 2020, ông Thắng đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng, đến Phó Giám đốc rồi Giám đốc tại Công ty Hoàng Anh Attapeu (Lào). Tháng 4/2023, ông Thắng được bổ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT HAGL.

Biến động nhân sự cấp cao của HAGL diễn ra ngay trước thềm họp ĐHĐCĐ và ngay sau khi công ty này đón nhận cổ đông lớn mới là Chứng khoán LPBank (LPBS).

Trước đó, LPBS có chi ra 500 tỷ đồng để mua 50 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ giá 10.000 đồng/cp của HAG (tỷ lệ 4,73%). Đồng thời, ông Lê Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT LPBS chi 280 tỷ đồng mua 28 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,65%), từ đó nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm LBPS tại HAG lên 8,47%, trở thành cổ đông lớn.

Tập đoàn Thaigroup của ông Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch LPBank cũng mua 52 triệu cổ phiếu HAG (tỷ lệ 4,92%). Như vậy, tính chung nhóm có liên quan đến LPBank đang nắm giữ hơn 10% tỷ lệ tại HAG, đủ quyền đề cử người vào HĐQT, Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp năm 2020.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn