Biwase và 5 thương vụ M&A hàng trăm tỷ của ngành nước năm 2023

Ngay từ đầu năm, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của CTCP - Tổng Công ty nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, mã BWE, sàn HoSE) đã thông qua chủ trương mua cổ phần một số công ty hoạt động trong lĩnh vực nước, qua đó đưa các công ty này trở thành công con hoặc công ty liên kết. Có thể thấy, hoạt động M&A là một phần trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 của doanh nghiệp ngành nước Bình Dương này.

Loạt thương vụ M&A với đối tác DNP Water

Thương vụ đầu tiên trong năm qua được thực hiện vào tháng 3/2023 khi Biwase mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (mã LAW, sàn UPCoM) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water). Theo đó, Biwase mua lại 2.989.000 cổ phần từ DNP Water tương đương 24,50% vốn điều lệ của LAW với tổng giá trị chuyển nhượng là 59.780.000.000 đồng. LAW chính thức trở thành công ty liên kết của BWE kể từ ngày 15/03/2023.

Chỉ 2 tháng sau, BWE tiếp tục nâng sở hữu tại LAW với việc mua bổ sung 1.654.740 cổ phần. Giao dịch được thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận với tổng giá phí là 33.127.894.800 đồng. Các giao dịch được thực hiện và hoàn thành vào ngày 31/05/2023. Sau các giao dịch trên, tính đến cuối năm 2023, Biwase nắm giữ lên hơn 38,06% vốn, tương ứng hơn 4,6 triệu cổ phần tại Cấp thoát nước Long An. Tổng giá phí của khoản đầu tư tại LAW là 92.967.674.800 đồng.

Cũng trong tháng 3/2023, Biwase thực hiện một vụ mua lại cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (mã NQB, sàn UPCoM) cũng do DNP Water sở hữu. Cụ thể, ngày 21/3/2023, Biwase 4.307.000 cổ phần NQB, tương đương 25% vốn điều lệ của NQB với tổng giá trị chuyển nhượng 57.713.800.000 đồng. Giao dịch được thực hiện theo phương pháp thỏa thuận. Từ ngày 21/03/2023, NQB chính thức trở thành công ty liên kết của Biwase.

Một tháng sau, BWE tiếp tục mua bổ sung 2.758.000 cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu tại NQB. Giao dịch được thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị là 36.994.157.200 đồng. Giao dịch được thực hiện và hoàn thành vào ngày 05/06/2023. Tính đến cuối năm 2023, BWE sở hữu 7.065.000 cổ phần tại NQB, tương đương tỷ lệ quyền biểu quyết là 41%; trị giá khoản đầu tư được ghi nhận tại BCTC hợp nhất quý IV/2023 là 94.765.671.000 đồng.

Biwase và 5 thương vụ M&A hàng trăm tỷ của ngành nước năm 2023- Ảnh 1.

Danh sách công ty liên kết của Biwase tại BCTC hợp nhất quý IV/2023. Nguồn: BWE

Thương vụ thứ ba được Biwase xúc tiến với DNP Water trong năm qua là việc mua lại 437.247 cổ phần tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Thủ Thừa do DNP Water sở hữu. Số cổ phần trên tương đương 48,25% vốn điều lệ của Thủ Thừa với tổng giá trị chuyển nhượng là 20.651.175.810 đồng. Giao dịch này được hoàn thành vào ngày 30/08/2023 qua đó Thủ Thừa chính thức trở thành công ty liên kết của BWE.

Đến ngày 6/9/2023, BWE ra nghị quyết số 50B/BB-HĐQT về việc thống nhất chủ trương thực hiện quyền mua cổ phần theo phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Thủ Thừa. Theo đó, BWE đã nộp tiền mua bổ sung 437.247 cổ phần với tổng trị giá là 4.372.470.000 đồng.

Tại ngày 31/12/2023, BWE sở hữu 874.494 cổ phần, tổng trị giá khoản đầu tư là 25.023.645.810 đồng. Tỷ lệ quyền biểu quyết của Công ty tại Thủ Thừa là 48,25%.

M&A thông qua công ty con

Chưa hết, trong năm 2023, BWE còn tiếp tục M&A với CTCP Cấp nước Vĩnh Long (Vwaco, mã: VLW, sàn UPCoM) thông qua công ty con là Công ty Cổ phần Xây lắp - Điện Biwase (Biwelco). Cụ thể, năm qua BWE nhận chuyển nhượng 9.725.862 cổ phần của VLW do Công Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung sở hữu, tương đương 33,65% vốn điều lệ của VLW với tổng giá phí là 190.494.838.534 đồng.

Giao dịch được thực hiện theo phương pháp thỏa thuận và hoàn thành vào ngày 26/06/2023. Trong đó, 7.124.962 cổ phần tương đương 24,65% vốn điều lệ của VLW được chuyển nhượng thành công vào ngày 05/04/2023. Và từ ngày này, Cấp nước Vĩnh Long chính thức trở thành công ty liên kết của Biwelco.

BCTC hợp nhất quý IV/2023 ghi nhận, tại ngày 31/12/2023, BWE nắm giữ 33,65% tỷ lệ quyền biểu quyết và 17,5% tỷ lệ lợi ích tại VLW.

Một thương vụ khác cũng được BWE thực hiện thông qua công ty con Biwelco đó là đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP Quảng Bình (DNP Quảng Bình) - nay là Công ty Cổ phần Biwase Quảng Bình (Biwase Quảng Bình).

Ngày 14/10/2023, Biwelco đã mua vào 2.427.300 cổ phần của DNP Quảng Bình do DNP Water sở hữu, tương đương 40,46% vốn điều lệ. Tổng giá trị chuyển nhượng là 24.811.860.600 đồng, qua đó, DNP Quảng Bình chính thức trở thành công ty liên kết của BWE.

Đến tháng 11/2023, căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 06.11/NQ-ĐHCĐ ngày 06/11/2023 của Biwase Quảng Bình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1; giá phát hành 10.000 đồng cổ phiếu), Biwelco đã thực hiện nộp tiền mua bổ sung 606.825 cổ phần. Giá trị giao dịch là 6.068.250.000 đồng.

Tại ngày 31/12/2023, Biwelco sở hữu 3.034.125 cổ phần, tổng giá trị khoản đầu tư là 30.880.110.600 đồng. Tỷ lệ quyền biểu quyết của Biwelco tại Biwase Quảng Bình là 41,9%. Do đó, BWE cũng nắm 41,9% quyền biểu quyết và 21,79% tỷ lệ lợi ích tại Biwase Quảng Bình.

Ngoài việc có thêm 5 công ty liên kết nêu trên, Biwase còn tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai (mã DNW). Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 12/5/2023, Biwase đã mua khớp lệnh 360.000 cổ phần DNW. Tổng giá trị giao dịch là 9.421.251.840 đồng.

BCTC hợp nhất quý IV/2023 ghi nhận BWE sở hữu 22,6 triệu cổ phần DNW, tỷ lệ quyền biểu quyết là 18,83%. Giá trị khoản đầu tư ghi nhận 361.358.837.840 đồng.

Trong báo cáo cập nhật hồi giữa tháng 1/2024, Chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá tiềm năng tăng trưởng của BWE từ năm 2025 về sau sẽ đến từ các công ty liên kết. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, BWE sẽ tạm ngưng hoạt động M&A do phải tập trung cải tổ lại các công ty vừa mới mua cổ phần và đã sử dụng vượt ngân sách kế hoạch (khoảng 1.000 tỷ đồng). Ngoài ra, BWE chưa có chính sách thoái vốn Nhà nước ở các công ty liên kết.

Xem thêm tại cafef.vn