17/05/2022 01:56

BMI: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt như sau:

Tài liệu đính kèm

HOSE