Bổ nhiệm tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Tham dự hội nghị còn có ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ông Nguyễn Trọng Thành - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBCKNN, đại diện lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính), VNX và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chúc mừng và trao Quyết định số 369/QĐ-UBCK ngày 01/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên VNX đối với ông Lương Hải Sinh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2024.

Chúc mừng ông Lương Hải Sinh trên cương vị mới, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi mong muốn tân Chủ tịch Hội đồng thành viên VNX sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính giao.

Ông Hoàng Văn Thu -  Phó Chủ tịch UBCKNN tặng hoa chúc mừng ông Lương Hải Sinh.
Ông Hoàng Văn Thu -  Phó Chủ tịch UBCKNN tặng hoa chúc mừng ông Lương Hải Sinh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lương Hải Sinh bày tỏ niềm vinh dự được Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tin tưởng và giao trọng trách mới. Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên VNX khẳng định sẽ nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể Ban lãnh đạo Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của VNX, góp phần ổn định và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, ông Lương Hải Sinh đã có thời gian công tác tại UBCKNN với cương vị là Phó Chủ tịch UBCKNN từ tháng 2/2023.

Theo cơ cấu ban lãnh đạo của VNX hiện nay, ông Lương Hải Sinh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Phạm Văn Hoàng làm Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc. Ông Lê Trung Sơn làm Thành viên Hội đồng thành viên, trong khi hai phó Tổng giám đốc VNX là các ông Nguyễn Quang Thương và Nguyễn Tiến Dũng.

Xem thêm tại tapchitaichinh.vn