Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tháo gỡ vướng mắc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4

Sáng 9/5, tại tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên , Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng cùng Đoàn công tác Ban Chỉ đạo kiểm tra tiến độ, tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4.

photo-1715249596782

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng phát biểu chỉ đạo

Tham gia Đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai; đại diện các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Dự án điện Nhơn Trạch 3 và 4 thi công ước đạt hơn 85% so với hợp đồng đã ký kết, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Tuy nhiên dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Cụ thể, công tác thuê đất đối với phần diện tích còn lại khoảng 30,7 ha (đợt 2) chưa ký hợp đồng. Việc chậm thực hiện ký hợp đồng thuê đất sẽ dẫn tới ngân hàng và các tổ chức tín dụng nước ngoài sẽ dừng giải ngân, gây ảnh hường rất lớn tới tiên độ hoàn thành dự án. Cùng với đó, khó khăn do Tổng công ty Tín Nghĩa (đơn vị có vốn góp của Tỉnh ủy Đồng Nai) cản trở thi công.

photo-1715249615077

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tiến độ thi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4

Theo đại diện Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, từ tháng 11/2023, PV Power đã có văn bản gửi Tổng công ty Tín Nghĩa đề xuất được cắt đường số 4 (đoạn giao cắt đường dài khoảng 30m, rộng 20m) nằm trong Khu công nghiệp Ông Kèo để triên khai thi công tuyến kênh xả nước làm mát theo thiết kế đã được Bộ Công Thương thẩm định.

Tuy nhiên, Tổng công ty Tín Nghĩa không chấp thuận cho dự án được thi công cắt đường để gây sức ép buộc PV Power phải chấp nhận phí sử dụng hạ tầng do đơn vị này đề xuất. Đáng chú ý, về phí sử dụng hạ tầng tại Khu công nghiệp Ông Kèo, hai bên đã thống nhất và ký thòa thuận vào ngày 12/10/2021 đến nay vẫn còn hiệu lực. Nhưng Tổng công ty Tín Nghĩa đã yêu cầu đàm phán lại và đang đề xuất mức phí 100 USD/m2.

Trên cơ sở đề nghị của Tổng công ty Tín Nghĩa, PV Povver và Tổng công ty Tín Nghĩa đang trao đổi để điều chỉnh thỏa thuận đã ký làm cơ sở đàm phán phí hạ tầng. Thực tế hiện nay, Tổng công ty Tín Nghĩa chưa hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp theo quy định, đặc biệt tại khu vực Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, Tổng công ty Tín Nghĩa cũng chưa đầu tư hạ tầng đường nội khu, hệ thống thoát nước, điện, nước phục vụ thi công… PV Power đã phải tự thực hiện việc san lấp mặt nhà máy, xây dựng hệ thông cung câp điện, nước thi công... với hiện trạng thực tế như vậy rất khó có cơ sở để xác định, thống nhất được phí hạ tầng theo mức mà Tổng công ty Tín Nghĩa yêu cầu.

photo-1715249633418

Ông Lê Như Linh - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)

PV Power đã nhiều lần báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và ủy Ban QLVNN về các khó khăn vướng mắc của dự án, cũng như có rất nhiều văn bản gửi Tổng công ty Tín Nghĩa. Tuy nhiên tới nay, đã gần 6 tháng mà Tổng công ty Tín Nghĩa vần không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh Đồng Nai đồng ý cho dự án được thi công cắt đường.

"Việc chậm hoàn thành hạng mục kênh xả nước làm mát sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ hoàn thành đưa dự án Nhà máy Nhơn Trạch 3 và Nhưn Trạch 4 vào vận hành phát điện. Như vậy sẽ ảnh hưởng trực trực tiếp tới việc đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triền kinh tế của quốc gia", đại diện PV Power nhấn mạnh.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 27/02/2019, địa điểm xây dựng tại Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Trong đó, giao UBND tỉnh Đồng Nai cập nhật nhu cầu sử dụng đất của Dự án vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Nai đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị Quyết số 74/NQ-CP ngày 09/8/2017, phối hợp chặt chẽ với PV Power trong quá trình thực hiện dự án.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 nằm trong Danh mục và tiến độ các dự án nguồn và lưới điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện tại Bảng 1, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) và Bảng 2, Phụ lục III của Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII ban hành kèm theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 cũng nằm trong Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng được ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không phải dự án Quan trọng quốc gia theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

Xem thêm tại cafef.vn