Bức tranh ảm đạm của các doanh nghiệp khí

Các doanh nghiệp khí như PV Gas, CNG, PV Gas D đều có lợi nhuận sau thuế âm, thậm chí âm tới 93%, cho thấy một bức tranh hết sức ảm đạm.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2024 hợp nhất của Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Gas) (Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM) cho thấy, về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2024, đạt hơn 23.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.500 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước (đạt gần 3.500 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát chỉ đạt gần 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước hơn 66 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp khí như PV Gas, CNG, PV Gas D đều có lợi nhuận sau thuế âm, thậm chí âm tới 93%, cho thấy một bức tranh hết sức ảm đạm.

Hiện PV Gas đang có nợ phải trả là gần 23.900 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là gần 16.500 tỷ đồng, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 1.500 tỷ đồng. Đồng thời, PV Gas có mục thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước là hơn 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, còn phải trả người lao động hơn 241 tỷ đồng, quỹkhen thưởng phúc lợi là trên 491 tỷ đồng. Hiện vốn đầu tư của chủ sở hữu là gần 23.000 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG) (475 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Tp. Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng có lợi nhuận giảm sút. Theo đó, về doanh thu gộp của CNG trong kỳ này đạt hơn 631.000 tỷ đồng,giảm mạnh so với kỳ trước (gần 740.000 tỷ đồng).

Về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt hơn 1.300 tỷ đồng, còn kỳ trước đạt tới gần 23.000 tỷ đồng (giảm 93%). Hiện CNG có nợ phải trả là gần 480 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn với trên 450 tỷ đồng, chủ yếu vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là trên 24 tỷ đồng. Tại mục thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước là hơn 3,1 tỷ đồng, phải trả người lao động gần 13 tỷ đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi là trên 74 triệu đồng. Còn vốn của chủ đầu tư sở hữu là gần 351 tỷ đồng.

Tại Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam PV Gas D (Tầng 7, Tòa Nhà Pv Gas Tower, 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM) tình hình cũng không sáng sủa hơn. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1/2024 của PV Gas D giảm 67% so với cùng kỳ.

Về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của CNG chỉ đạt hơn 1.300 tỷ đồng, còn kỳ trước đạt tới gần 23.000 tỷ đồng (giảm 93%).

Theo báo cáo giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của PV Gas D thì do sản lượng khí giảm năm 99.494,75 MMBTU (tương đương giảm 6,84%). Do nền kinh tế trong nước vẫn đang quá trình phục hồi, khách hàng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra, đặc biệt là nhóm khách hàng liên quan đến lĩnh vực bất động sản (gạch men, sắt thép, vật liệu xây dựng…).

Mặt khác, bức tranh kinh tế toàn cầu chịu áp lực bởi lạm phát cao, xung đột giữa các nước ngày càng phức tạp làm cho giá vốn tăng theo tình hình thị trường nhiên liệu. Cụ thể, giá vốn bán hàng tăng 5,66%, làm cho lợi nhuận gộp giảm trên 40% (tương đương trên 112 tỷ đồng), từ đó làm cho lợi nhuận trước thuế giảm trên 65% (tương đương trên 93 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2023.

Và lợi nhuận sau thuế của PV Gas D giảm 67% (tương đương gần 75 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2023.

Trước đó, trong năm 2023 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của PV Gas D cũng giảm trên 35% so với năm 2022 (tương đương gần 150 tỷ đồng).

Theo báo cáo tài chính quý 1/2024, hiện, PV Gas D đang có khoản nợ phải trả là hơn 1.800 tỷ đồng, trong đó có mục thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước là hơn 16 tỷ đồng, phải trả người lao động hơn 20 tỷ đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi là gần 600 triệu đồng. Hiện vốn góp của chủ sở hữu là gần 990 tỷ đồng. 

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn