BVBank sẽ tăng vốn lên trên 6.400 tỷ đồng

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - Mã: BVB) đặt mục tiêu đạt 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế,  tăng 179% so với kết quả năm 2023. 

Chỉ tiêu tổng tài sản tăng 14% lên mốc 100.000 tỷ đồng, huy động khách hàng tăng 10% ở mức hơn 74.000 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt gần 66.000 tỷ đồng (tăng 14% theo hạn mức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cho phép), tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Tại đại hội, ban điều hành cũng tiết lộ lợi nhuận trước thuế trong quý I ước đạt gần 70 tỷ đồng, thực hiện được 35% kế hoạch của cả năm 2024. 

 Nguồn: BVBank.

Một nội dung khác được thông qua là kế hoạch tăng vốn điều lệ lên thêm gần 890 tỷ đồng trong năm 2024, nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn hoạt động và tăng năng lực cạnh tranh.

Cụ thể, BVBank dự kiến phát hành gần 69 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 8:1 (cổ đông sở hữu 8 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới), giá trị phát hành tương ứng theo mệnh giá gần 690 tỷ đồng. 

Đồng thời, Ngân hàng sẽ phát hành 20 triệu cổ phiếu cho người lạo động (ESOP), giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự kiến huy đọng khoảng 200 tỷ đồng, số cổ phiếu mới bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của BVBank sẽ tăng từ 5.518 tỷ đồng (sau khi hoàn thành phương án tăng vốn năm 2023) lên hơn 6.408 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2024 và quý I-II/2025.

Cổ đông BVBank trước đó đã thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ thị trường UPCoM sang niêm yết tại HOSE. Tuy nhiên, do bối cảnh thị trường không thuận lợi nên BVBank vẫn chưa thực hiện việc chuyển sàn.

Tại đại hội năm 2024, cổ đông ngân hàng một lần nữa thông qua kế hoạch tiếp tục thực hiện chuyển sàn, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.

Xem thêm tại vietnambiz.vn