Cảng Đình Vũ có 1.145 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ (DVP) mới công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Theo đó, lợi nhuận gộp năm 2023 chỉ đạt 227 tỷ đồng, giảm 26,7% so với năm 2022. Cùng với đó, doanh thu tài chính tăng mạnh đạt 156 tỷ đồng, chi phí tài chính ở mức rất nhỏ, chỉ 243 triệu đồng.

DJI_0171

Trong năm tài chính 2023, DVP ghi nhận khoản đền bù gần 130 tỷ đồng từ sự cố va chạm của Tàu Tiger Maanshan vào cầu trục của Cảng Đình Vũ.

Tại ngày 31/12/2023, Cảng Đình Vũ sở hữu tổng tài sản hơn 1.635 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm 2023. Cùng đó, Cảng Đình Vũ đang có 1.145 tỷ đồng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại.

Kết thúc năm tài chính 2023, Cảng Đình Vũ sở hữu vốn chủ sở hữu hơn 1.376 tỷ đồng. Trong đó, chiếm phần lớn là vốn góp của chủ sở hữu là 400 tỷ đồng; Quỹ đầu tư phát triển hơn 505 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 347 tỷ đồng.

Cảng Đình Vũ là công ty con của Công ty Cổ phần cảng Hải Phòng. Tại 31/12/2023, thành viên góp vốn gồm Cảng Hải Phòng (51%), Công ty vật tư nông sản (18,7%), America LLC (7,6%) và các cổ đông khác (22,7%).

Hiện nay, công ty có hơn 400 lao động, lĩnh vực kinh doanh chính là Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, dịch vụ kho vận, kho ngoại quan và kinh doanh kho bãi.

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn