Cập nhật BCTC quý 1/2024 ngày 17/4: Công ty bia bất ngờ báo lãi tăng 50% dù chịu cú đấm của 'thổi nồng độ cồn', hai 'ông lớn' ngành điện có lợi nhuận tăng bằng lần

Các DN vừa công bố BCTC quý 1/2024 ngày 17/4: 

Cập nhật BCTC quý 1/2024 ngày 17/4: Công ty bia bất ngờ báo lãi tăng 50% dù chịu cú đấm của 'thổi nồng độ cồn', hai 'ông lớn' ngành điện có lợi nhuận tăng bằng lần- Ảnh 1.

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND) ghi nhận doanh thu 2.788 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn chỉ tăng 2,2% so với với năm trước giúp lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 162,8 tỷ đồng, gấp 15,2 lần cùng kỳ. 

Cập nhật BCTC quý 1/2024 ngày 17/4: Công ty bia bất ngờ báo lãi tăng 50% dù chịu cú đấm của 'thổi nồng độ cồn', hai 'ông lớn' ngành điện có lợi nhuận tăng bằng lần- Ảnh 2.

Một công ty điện khác cũng báo lãi tăng bằng lần là Nhiệt điện Phả Lại (PPC). Theo đó, doanh nghiệp này báo lãi trước thuế gấp gần 4 lần cùng kỳ lên 159,5 tỷ đồng. Giá than giảm cũng là nguyên nhân giúp lợi nhuận công ty tăng. 

CTCP CNG Việt Nam (CNG) báo lãi trước thuế quý 1/2024 giảm 93% còn gần 2 tỷ đồng. Doanh thu giảm nhưng các chi phí gần như không có nhiều thay đổi khiến lợi nhuận công ty giảm mạnh. 

CTCP PV Gas D (PGD) là doanh nghiệp dầu khí tiếp theo báo lợi nhuận giảm. Cụ thể, lãi trước thuế của công ty này giảm mạnh 65% còn gần 50 tỷ đồng. 

Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB) ghi nhận doanh thu đạt hơn 327 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ 2023. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, SMB lãi trước thuế 29,6 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cập nhật BCTC quý 1/2024 ngày 17/4: Công ty bia bất ngờ báo lãi tăng 50% dù chịu cú đấm của 'thổi nồng độ cồn', hai 'ông lớn' ngành điện có lợi nhuận tăng bằng lần- Ảnh 3.

Cảng Quy Nhơn (QNP) báo lợi nhuận trước thuế quý 1/2024 tăng 31% lên 31,7 tỷ đồng. 

CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAX) ghi nhận mức doanh thu thuần trong quý 1 là 1.038 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 41 tỷ đồng, gấp 7,3 lần so với mức nền thấp của quý 1/2023. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 32 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ.

Cập nhật BCTC quý 1/2024 ngày 17/4: Công ty bia bất ngờ báo lãi tăng 50% dù chịu cú đấm của 'thổi nồng độ cồn', hai 'ông lớn' ngành điện có lợi nhuận tăng bằng lần- Ảnh 4.

CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS) báo doanh thu quý 1 giảm 11% so với cùng kỳ nhưng do giá vốn giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp tăng 89% so với cùng kỳ. Kết quả, Tisco lãi trước thuế hơn 7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 18 tỷ.

Những công ty đã công bố BCTC quý 1/2024 tính đến ngày 17/4:

Cập nhật BCTC quý 1/2024 ngày 17/4: Công ty bia bất ngờ báo lãi tăng 50% dù chịu cú đấm của 'thổi nồng độ cồn', hai 'ông lớn' ngành điện có lợi nhuận tăng bằng lần- Ảnh 5.

Xem thêm tại cafef.vn