Cập nhật biểu lãi suất Ngân hàng Bản Việt tháng 4/2024

Biểu lãi suất tiết kiệm thông thường tại Ngân hàng Bản Việt trong tháng 4/2024

Bước sang tháng mới, khung lãi suất tiết kiệm thông thường tại Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank) ghi nhận dao động trong phạm vi từ 2,8%/năm đến 6%/năm cho các kỳ hạn 1 - 60 tháng, lãi cuối kỳ.

 Ảnh: F88

Chi tiết hơn, lãi suất tiết kiệm tại các kỳ hạn 1 - 4 tháng lần lượt giảm 0,4 điểm % tại kỳ hạn 1 tháng, 0,35 điểm % tại kỳ hạn 2 tháng, 0,3 điểm % tại kỳ hạn 3 tháng và 0,25 điểm tại kỳ hạn 4 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất tại kỳ hạn 1 tháng là 2,8%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 2,9%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3%/năm và kỳ hạn 4 tháng là 3,1%/năm.

Tại kỳ lĩnh lãi 5 tháng và 6 tháng, khách hàng sẽ được áp dụng mức lãi suất tương ứng là 3,2%/năm và 4%/năm. Theo đó, biểu lãi suất giảm này đã giảm 0,2 điểm % tại kỳ hạn 5 tháng và 0,3 điểm % tại kỳ hạn 6 tháng.

Kế đến, khách hàng khi tham gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 7 tháng sẽ được áp dụng mức lãi suất tiền gửi là 4,1%/năm, giảm 0,25 điểm.

Cùng lúc, 4,2%/năm và 4,3%/năm lần lượt là lãi suất ngân hàng Bản Việt được triển khai cho các kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng, cùng giảm 0,2 điểm %.

Đối với các tài khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 10 tháng, lãi suất huy động đang được niêm yết ở mức 4,3%/năm, giảm 0,15 điểm %.

Cùng giảm chung mức 0,1%/năm, lãi suất tiết kiệm tại các kỳ hạn 11 tháng và 12 tháng được ấn định tương ứng là 4,5%/năm và 4,6%/năm.

Sau điều chỉnh giảm 0,2 điểm %, Ngân hàng Bản Việt đang áp dụng mức lãi suất tiền gửi cho kỳ hạn 15 tháng là 5%/năm, 18 tháng là 5,2%/năm, 24 tháng là 5,3%/năm, 36 tháng là 5,5%/năm, 48 tháng là 5,7%/năm và 60 tháng là 6%/năm.

Bên cạnh đó, tại các kỳ hạn ngắn ngày 1 - 3 tuần, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất là 0,3%/năm khi gửi tiền tại ngân hàng Bản Việt. 

Với các hình thức lĩnh lãi khác, ngân hàng niêm yết biểu lãi suất lần lượt là 2,79 - 4,82%/năm dành cho trả lãi trước; 2,89 - 5,25%/năm dành cho trả lãi tháng và 3,97 - 5,26%/năm dành cho trả lãi quý.  

Nguồn: Ngân hàng Bản Việt.

Lãi suất tiền gửi online tại Ngân hàng Bản Việt trong tháng 4/2024

Cũng trong tháng này, lãi suất tiền gửi online tại ngân hàng Bản Việt cũng ghi nhận giảm tại nhiều kỳ hạn. Hiện, khung lãi suất đang dao động trong khoảng 2,85 - 5,35%/năm, kỳ hạn 1 tháng đến 24 tháng, lãi cuối kỳ.

Theo đó, lãi suất huy động tại kỳ hạn 1 tháng là 2,85%/năm (giảm 0,45 điểm %), kỳ hạn 2 tháng là 2,95%/năm (giảm 0,4 điểm %), kỳ hạn 3 tháng là 3,05%/năm (giảm 0,35 điểm %), kỳ hạn 4 tháng là 3,15%/năm (giảm 0,3 điểm %) và kỳ hạn 5 tháng là 3,25%/năm (giảm 0,25 điểm %).

Cùng lúc, các kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, đang có mức lãi suất lần lượt là 4,05%/năm và 5,15%/năm, giảm 0,35 điểm % tại kỳ hạn 6 tháng và giảm 0,3 điểm % tại kỳ hạn 7 tháng

Trong khi đó, các kỳ lĩnh lãi 8 tháng và 9 tháng cùng giảm 0,25%/năm, xuống mức tương ứng là 4,25%/năm và 4,35%/năm.

Với tiền gửi kỳ hạn 10 tháng, lãi suất ngân hàng được niêm yết là 4,45%/năm, giảm 0,2 điểm %. Còn tại các kỳ hạn 11 tháng và 12, lãi suất tiền gửi giảm 0,15 điểm %, ứng với mức 4,55%/năm và  4,65%/năm.

Ba kỳ hạn dài gồm, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng, hiện đang được niêm yết mức lãi suất lần lượt là 5,05%/năm, 5,25%/năm và 5,35%/năm, cùng giảm 0,15 điểm %. 

Nếu gửi tiền tại các kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất thấp là 0,3%/năm. 

Mặt khác, trong tháng này ngân hàng Bản Việt cũng tiếp tục triển khai hai lĩnh lãi khác cho khách hàng như: lĩnh lãi tháng với lãi suất là 2,94 - 5,09%/năm và lĩnh lãi trước với lãi suất là 2,84 - 4,86%/năm.  

Nguồn: Ngân hàng Bản Việt.

Xem thêm tại vietnambiz.vn