Cập nhật lãi suất Ngân hàng SHB tháng 4/2024 mới nhất

Biểu lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng SHB dành cho khách hàng cá nhân trong tháng 4/2024

Trong tháng mới, biểu lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiếp tục được triển khai theo hai hạn mức là dưới 2 tỷ đồng và 2 tỷ đồng trở lên.

Ngoài ra, khách hàng sẽ cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng để được tư vấn thông tin chi tiết về lãi suất và các chương trình ưu đãi kèm theo khi tham gia gửi tiết kiệm với hạn mức 500 tỷ đồng trở lên.

Với hạn mức dưới 2 tỷ đồng, phạm vi lãi suất hiện dao động trong khoảng 2,7 - 5,6%/năm, tương ứng cho các kỳ hạn 1 - 36 tháng trở lên, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ảnh: Blog Kiến Thức Tài Chính

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm tại các kỳ hạn 1 - 2 tháng được niêm yết chung là 2,7%/năm. So với tháng trước, mức lãi suất này đã tăng 0,2 điểm % tại kỳ hạn 1 tháng và tăng 0,1 điểm % tại kỳ hạn 2 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn 3 - 11 tháng không ghi nhận điều chỉnh mới. Theo đó, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là 2,9%/năm, các kỳ hạn 4 - 5 tháng có lãi suất là 3%/năm, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là 3,9%/năm, các kỳ hạn 7 - 8 tháng có lãi suất là 4%/năm và các kỳ hạn 9 - 10 tháng có lãi suất là 4,1%/năm.

Cùng lúc, lãi suất ngân hàng áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng được nâng lên mức 4,8%/năm, tăng 0,2 điểm %.

Đối với các kỳ lĩnh lãi 13 - 15 tháng, lãi suất tiền gửi được ấn định chung là 4,9%/năm; tăng 0,3 điểm %.

Tương tự, các khoản tiết kiệm tại kỳ lĩnh lãi 18 tháng cũng được điều chỉnh tăng 0,1%/năm, lên mức 5 %/năm.

Với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm được ngân hàng triển khai là 5,3%/năm, giữ nguyên không đổi so với hồi tháng 3.

Cao nhất 5,6%/năm là mức lãi suất ngân hàng SHB áp dụng cho các tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 36 tháng, hạn mức dưới 2 tỷ và trả lãi cuối kỳ. So với tháng trước, mức lãi suất này cũng không ghi nhận điều chỉnh mới.

Trong khi đó, tiền gửi kỳ hạn dưới 1 tháng vẫn duy trì lãi suất thấp là 0,5%/năm.

Đối với hạn mức trên 2 tỷ đồng, khách hàng sẽ được áp dụng khung lãi suất mới là 2,8 - 5,7%/năm, cao hơn 0,1 % so với khung lãi suất của hạn mức dưới 2 tỷ đồng và cũng tăng 0,1 - 0,3 điểm % so với tháng trước.

Để mang đến nhiều tùy chọn linh hoạt hơn cho khách hàng, cũng trong tháng mới, ngân hàng SHB tiếp tục triển khai các hình thức lĩnh lãi khác với mức lãi suất tương ứng là: 

- Trả lãi trước: Lãi suất khoảng 2,69 - 4,76%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng trở lên.

- Trả lãi hàng tháng: Lãi suất khoảng 2,7 - 5,42%/năm, kỳ hạn 2 - 36 tháng trở lên.

- Trả lãi hàng quý: Lãi suất khoảng 3,88 - 5,45%/năm, kỳ hạn 6 - 36 tháng trở lên.

- Trả lãi định kỳ 6 tháng: Lãi suất khoảng 4,73 - 5,49%/năm, kỳ hạn 12 - 36 tháng trở lên.

- Trả lãi hàng năm: Lãi suất khoảng 5,29 - 5,57%/năm, kỳ hạn 24 - 36 tháng trở lên. 

Nguồn: SHB.

Cập nhật biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Ngân hàng SHB mới nhất hiện nay

Trong tháng này, khung lãi suất tiết kiệm online cũng được Ngân hàng SHB nâng lên mức 2,8 - 5,8%/năm, tương ứng với các kỳ hạn 1 - 36 tháng. Biểu lãi suất này cũng ghi nhận cao hơn từ 0,1 điểm % đến 0,3 điểm % so với gửi tiết kiệm tại quầy.

Ngoài ra, SHB cũng tiếp tục triển khai nhiều sản phẩm tiết kiệm khác với lãi suất ưu đãi như: Tiết kiệm Trường Lộc, tiết kiệm thông thường, tiết kiệm Tình yêu cho con, tiết kiệm gửi góp,... 

Nguồn: SHB.

Xem thêm tại vietnambiz.vn