Cập nhật toàn cảnh kết quả kinh doanh ngân hàng năm 2023

Trong đó, có 13 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023. Dự kiến trong ngày hôm nay (30/1), cũng là hạn cuối cùng, 15 ngân hàng cũng sẽ công bố báo cáo tài chính.

VietABank và NamABank là những ngân hàng mới nhất cập nhật kết quả kinh doanh.

NamABank: Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Ngân hàng đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2022. Các mảng kinh doanh tăng trưởng tích cực, thu nhập lãi thuần đạt hơn 6.600 tỷ đồng (tăng hơn 30%), lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 600 tỷ đồng (tăng 116%), lãi thuần từ hoạt động khác đạt hơn 330 tỷ đồng (tăng 10,1%)…

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của NAB đạt hơn 210.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm, nằm trong nhóm 20 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Huy động vốn đạt gần 165.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm, dư nợ cho vay đạt gần 142.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm.

VietABank: Lợi nhuận hợp nhất trước thuế trong quý 4/2023 đạt 336 tỷ đồng, tăng 12,8% so với quý 4/2022. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi ròng của ngân hàng đạt gần 275 tỷ đồng, tăng 14,4%.

Lũy kế lợi nhuận trước thuế năm 2023 của VietABank đạt hơn 928 tỷ đồng, giảm 16,2% so với năm 2022 và chỉ thực hiện được 73% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chính vẫn đến từ chi phí dự phòng tăng gấp 11 lần năm 2022 trong khi lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh nhờ các nguồn thu chủ chốt đều diễn biến tích cực.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của VietABank đạt 112.207 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 69.000 tỷ đồng, tăng 10,4% so với đầu năm, thấp hơn trung bình của nền kinh tế (tăng trưởng 13,7%). Tiền gửi khách hàng ở mức gần 86.700 tỷ đồng, tăng 23,5% so với đầu năm.

photo-1706580521563

Nhìn vào bảng xếp hạng lợi nhuận, kết quả kinh doanh năm 2023 của các nhà băng có sự phân hoá rất lớn.

Vietcombank tiếp tục là quán quân lợi nhuận toàn ngành với lợi nhuận trước thuế ước tính đạt hơn 41.000 tỷ đồng. Top 5 lợi nhuận năm nay có sự góp mặt của Big 4 (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank) và MB.

Chỉ có 6 ngân hàng có lợi nhuận đạt trên 20.000 tỷ đồng. Ngoài nhóm Big 4 (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank) thì còn có MB (hơn 26.000 tỷ) và Techcombank (gần 22.900 tỷ đồng).

Lợi nhuận quý 4/2023 của các ngân hàng có sự phân hóa rõ rệt. Hiện Saigonbank (SGB) là ngân hàng có tăng trưởng cao nhất, lãi trước thuế quý 4/2023 đạt 84 tỷ đồng, gấp 92 lần cùng kỳ năm 2022. Khá nhiều ngân hàng tăng trưởng âm trong quý 4/2023 như VIB, MSB, TPB,...Ngoài ra một ngân hàng bị lỗ trong quý 4 năm nay.

Phần lớn ngân hàng tư nhân không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm nay. Nguyên nhân chủ yếu do họ tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro, khiến lợi nhuận bị co hẹp dù nhiều mảng kinh doanh vẫn có kết quả khả quan.

Trong nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank và ACB hoàn thành sát nút kế hoạch đặt ra. Trong khi đó những ngân hàng như VIB, MSB, TPBank, Eximbank,...đều không đạt kế hoạch.

photo-1706580385520


Xem thêm tại cafef.vn