Cắt margin 86 cổ phiếu trên HoSE, nhiều mã "hot" như HVN, FRT, HBC

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố danh sách 86 mã chứng khoán niêm yết trên HoSE không được giao dịch ký quỹ (vay margin), tính đến ngày 9/5/2024.

Đáng chú ý trong số 86 mã này, có những mã chứng khoán quen thuộc như: AGM của Xuất nhập khẩu An Giang; CKG của Đầu tư Xây dựng Kiên Giang; CRE của Bất động sản Thế kỷ; DAG của Nhựa Đông Á; DLG của Đức Long Gia Lai; DXS của Dịch vụ Đất Xanh; FCN của Fecon; FRT của Bán lẻ Kỹ thuật số FPT. Ngoài ra còn có HAG, HBC, HNG, HVN, OGC; POM; PTB...

Trong đó, Chứng khoán thuộc diện kiểm soát: AGM, CKG, DAG, EVG, TVB, HBC; HNG; HVN; LDG; Chứng khoán thuộc diện đình chỉ giao dịch: SJF; Chứng khoán thuộc diện cảnh báo: HAG, ASP, BCE, C47, CIG, DLG, DXV, TDH, TNI; Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là số âm: FCN, FRT, FIT, APH..

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 là số âm: DTL; DXS; FCN; FIT; FRT; SMC; TDC;

Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: SBV; VNL; DMC; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán PSH; PTB.

Một số quỹ đầu tư đại chúng Quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đôi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp: FUEIP100, FURKIV30.

Xem thêm tại vneconomy.vn