CCV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

CCV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCV của CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 31.87%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3,187 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 19/05/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân tại:
Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam (VCC) – Số 10 Hoa Lư, P. Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội.
Điện thoại: (84 4) 222,05989 Fax: (84 4) 222.06366

HNX