Chủ thương hiệu Vinasoy có lợi nhuận tăng nhờ mảng mía đường

Chủ thương hiệu Vinasoy có lợi nhuận tăng nhờ mảng mía đường

Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh mảng đường tăng giúp lợi nhuận ròng của CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) - Chủ thương hiệu sữa đậu nành Vinasoy - lần lượt tăng 13% và 19% trong quý 2 và 6 tháng đầu năm.

QNS cho biết đến quý 2 năm nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong đó, hiệu quả hoạt động kinh doanh của mảng sữa đậu nành, nước khoáng… giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh mảng đường tăng, yếu tố chính giúp lợi nhuận toàn Công ty tăng so với cùng kỳ.

Riêng quý 2, doanh thu thuần của QNS tăng 11% so cùng kỳ, lên 2,031 tỷ đồng. Song, tỷ lệ tăng giá vốn cao hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 7%, lên hơn 653 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 33.3% xuống còn 32.2%.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 45%, đạt hơn 14 tỷ đồng, chủ yếu nhờ chi phí tài chính giảm 19% so cùng kỳ. Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang so với cùng kỳ, ở mức 81 tỷ đồng.

Như vậy, với lợi nhuận gộp và lợi nhuận tài chính đều tăng, lợi nhuận ròng của QNS vẫn tăng 13% so cùng kỳ, đạt gần 361 tỷ đồng, dù chi phí bán hàng tăng 14%, lên hơn 171 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, QNS đạt hơn 3,670 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13% và lợi nhuận ròng đạt hơn 521 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ.

Năm 2021, QNS đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 8,000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2020. Tuy nhiên, Công ty dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 913 tỷ đồng, giảm 13%. So với kế hoạch, QNS đã thực hiện được 57% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Tổng tài sản của QNS vào cuối quý 2 tăng nhẹ 2% so với đầu năm, đạt gần 9,307 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 38% tổng tài sản, giá trị gần 3,509 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt chiếm 30% và 11% tổng tài sản, đều tăng so với đầu năm.

Đáng chú ý, Công ty có hơn 566 tỷ đồng tiền mặt, tăng mạnh 34% so với đầu năm.

Nợ phải trả tập trung chủ yếu là nợ vay ngắn hạn, tăng 6% so với đầu năm, lên hơn 1,832 tỷ đồng. Công ty không có nợ vay dài hạn.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút