Chủ tịch Chứng khoán SHS muốn chi hơn nghìn tỷ đồng mua trăm triệu cổ phiếu SHB

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đăng ký mua 100,2 triệu cổ phiếu SHB trong khoảng thời gian từ ngày 19/4-17/5.

Trước giao dịch, Phó Chủ tịch SHB sở hữu 939.722 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,026%. Nếu giao dịch thành công, ông Vinh sẽ sở hữu 101.115.018 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2,79%.

Tạm chiếu theo thị giá hiện tại của cổ phiếu SHB là 11.300 đồng, ước tính ông Vinh phải chi hơn 1.100 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Diễn biến có liên quan, mới đây, con trai bầu Hiển vừa mua vào 5 triệu cổ phiếu SHS của Chứng khoán SHS - nơi ông Vinh giữ cương vị Chủ tịch HĐQT.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn