Chủ tịch Nguyễn Đức Tài gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới cổ đông, kế hoạch trả cổ tức 5% bằng tiền và phát hành ESOP

Ngày 13/4, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới cổ đông, trả cổ tức 5% bằng tiền và lên kế hoạch phát hành ESOP
ĐHĐCĐ thường niên năm CTCP Đầu tư Thế giới Di động

Mở đầu đại hội là lời chia sẻ của ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT công ty tới các cổ đông: “Trong năm 2023, tôi biết rất rõ hoạt động Tập đoàn không hiệu quả, nhưng rất nhiều nhà đầu tư không bán cổ phiếu, tiếp tục nắm giữ cho thấy niềm tin với Tập đoàn. Tôi dành lời cảm ơn rất chân thành đến với cổ đông.

Bên cạnh đó là lời xin lỗi. Nhà đầu tư cần hiệu quả nhưng 2023 không mang lại hiệu quả cho cổ đông, tôi đại diện Tập đoàn sẽ nỗ lực trong năm 2024 để tạo ra hiệu quả, mong muốn tạo ra giá trị cho doanh nhiệp, tạo ra lợi nhuận cho khoản đầu tư của cổ đông".

Theo đó, Thế giới Di động đặt mục tiêu kinh doanh năm 2024 với doanh thu thuần 125 ngàn tỷ đồng tăng 6% và lãi sau thuế 2.400 tỷ đồng gấp 14 lần so với kết quả thực tế năm 2023.

Cả năm 2023, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 118.000 tỷ đồng, duy trì được 89% doanh thu năm 2022. Về lợi nhuận sau thuế, MWG ghi nhận 168 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ.

Công ty cũng lên kế hoạch cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền mặt (500 đồng/cp) cho năm 2023 và dự kiến thực hiện trong năm 2024. Mức cổ tức này ngang với năm 2022 và vẫn là mức cổ tức thấp nhất của doanh nghiệp so với những lần chia cổ tức từ các năm trước.

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới cổ đông, trả cổ tức 5% bằng tiền và lên kế hoạch phát hành ESOP
Đơn vị: tỷ đồng

Theo nhận định từ ban lãnh đạo của MWG, năm 2024 nền kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức do những diễn biến vĩ mô khó lường trên toàn cầu. Công ty lựa chọn thích nghi với bối cảnh kinh doanh đã và đang thay đổi, không đặt nhiều kỳ vọng vào việc sức mua hồi phục khả quan ở giai đoạn này. Dự kiến, nhu cầu mua sắm tiêu dùng đi ngang, thậm chí có thể giảm so với năm 2023 đối với một số mặt hàng không thiết yếu. Dù vậy, với nền tảng tài chính lành mạnh và “cơ thể” tinh gọn sau tái cấu trúc, MWG đã sẳn sàng đối phó chủ động với những biến động thị trường, có dư địa và quyết tâm để hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh nêu trên.

Bên cạnh đó, phương án mua lại cổ phiếu quỹ cũng được đưa ra nhằm giảm vốn điều lệ và gia tăng tỷ lệ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Ngân sách lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối quá không quá 100 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công ty cũng lên kế hoạch phát hành ESOP cho ban điều hành, cán bộ quản lý chủ chốt và các công ty con, tuy nhiên số lượng phát hành phụ thuộc vào kết quả hoạt động cũng như diễn biến giá cổ phiếu của MWG.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn