Chưa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, cổ phiếu AGM vẫn được chuyển sang diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang - Angimex (mã AGM-HOSE) chuyển từ diện đình chỉ giao dịch sang diện kiểm soát.

Cụ thể, căn cứ hồ sơ, tài liệu công bố thông tin và báo cáo khắc phục tình trạng bị đình chỉ giao dịch mà AGM đã báo cáo và công bố thông tin đến HoSE, trong 6 tháng liên tục kể từ ngày 11/9/2023 (ngày HoSE ra quyết định đình chỉ giao dịch), AGM đã không vi phạm quy định về công bố thông tin và khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, AGM chưa công bố báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán. Do đó, HoSE sẽ thực hiện chuyển cổ phiếu AGM từ diện đình chỉ giao dịch sang diện kiểm soát và giao dịch trở lại toàn thời gian theo quy định.

Sau khi AGM thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đúng quy định, HoSE sẽ xem xét về việc đưa cổ phiếu AGM ra khỏi diện kiểm soát.

Mới đây, công ty công bố chuyển nhượng phần vốn góp của AGM tại Công ty TNHH Angimex - Kitoku, tương ứng 32,96% vốn để bổ sung vốn điều lệ. Công ty này có vốn điều lệ hơn 8 tỷ - trong đó, tỷ lệ sở hữu của Công ty Kitoku Shinryo: 67,04% và CTCP Xuất nhập khẩu An Giang: 32,96%. Hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu gạo với giá chuyển nhượng theo đề nghị của bên mua (Công ty Cổ phần APC Holdings).

Được biết đầu tháng 3/2024, Angimex lên kế hoạch chuyển nhượng tối đa 3,25 triệu cổ phần tương đương 32,5 tỷ đồng, chiếm 29,55% vốn điều lệ của Golden Paddy. Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động cho Angimex.

Trước nữa, Angimex đã thông qua việc chuyển nhượng phần 25% vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn - An Giang (Sagico). Giá chuyển nhượng chưa được công bố, nhưng sẽ dựa trên đề xuất của 3 bên gồm: Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (mã: AFX, sàn UPCoM) và Angimex.

Theo báo cáo tài chính năm 2023 tự lập, AGM ghi nhận lỗ quý 4/2023 157,67 tỷ, cùng kỳ âm gần 198 tỷ; Luỹ kế năm 2023, AGM báo lỗ 213,7 tỷ đồng (cùng kỳ 232,98 tỷ đồng). Qua đó, nâng số lỗ luỹ kế từ âm 70,73 tỷ lên âm hơn 153 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía công ty thì doanh thu giảm, mặc dù công ty đã nỗ lực nhưng chi phí lãi vay còn cao nên công ty vẫn lỗ từ hoạt động kinh doanh.

Ngày 20/3, Angimex sẽ chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến sẽ tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 19/4 đến ngày 25/4.

Xem thêm tại vneconomy.vn