Chứng khoán Everest chuyển lỗ sang lãi quý I

CTCP Chứng khoán Everest (Mã: EVS) công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận sau thuế hơn 15 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 35 tỷ đồng.

Everest chuyển lỗ sang lãi trong quý I. (Nguồn: X.N tổng hợp từ BCTC).

Doanh thu hoạt động quý I đạt 51 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Giảm doanh thu chủ yếu từ lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và lãi từ các khoản và vay và phải thu.

Chi phí hoạt động giảm nhanh hơn so với doanh thu, với mức thu hẹp 82% về 15,5 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ FVTPL giảm đến 96% về chưa đến 3 tỷ đồng.

Theo Everest, trong quý I, thanh khoản thị trường tốt hơn cùng kỳ, các hoạt động của công ty không có nhiều biến động ngoài việc giá cổ phiếu tăng làm chi phí cho việc đánh giá lại danh mục đầu tư giảm. Từ đó dẫn đến kết quả kinh doanh cải thiện.

Everest chuyển lỗ sang lãi trong quý I. (Nguồn: X.N tổng hợp từ BCTC).

Giá trị danh mục tự doanh không quá biến động trong quý I. Giá trị tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) duy trì hơn 30 tỷ đồng, toàn bộ là cổ phiếu.

Tại FVTPL, giá trị các loại chứng khoán không quá biến động, đạt tổng cộng 1.612 tỷ đồng, 2/3 là trái phiếu chưa niêm yết. Trong khi đó, lượng cổ phiếu niêm yết chỉ chiếm 341 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Giá trị cổ phiếu niêm yết đang thấp hơn 3%, tương đương 10 tỷ đồng so với giá gốc.

Mặt khác, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán cuối kỳ đạt 206 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm.

Xem thêm tại vietnambiz.vn