Theo đó, Chứng khoán MB dự kiến chào bán thêm 109,42 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền, cứ 4 quyền được mua 1 cổ phiếu mới, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có), số cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua, sẽ được đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Chứng khoán MB lên phương án phát hành hơn 109 triệu cổ phiếu
Ảnh minh họa

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là hơn 1.094 tỷ đồng, đồng thời qua đó Chứng khoán MB sẽ tăng vốn điều lệ từ 4.377 tỷ đồng lên 5.758 tỷ đồng.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 16/5, cổ phiếu MBS đứng tại mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu, gấp đôi về thị giá so với thời điểm khoảng 1 năm.

Năm 2024, Chứng khoán MB đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 2.786 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 53% và 36% so với thực hiện năm trước./.