Chứng khoán Trí Việt giải trình về việc chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023

Ngày 3/4, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã TVB, sàn HoSE) có văn bản giải trình về việc chậm nộp Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2023.

TVB cho biết, công ty đã tiến hành lập BCTC theo quy định. Tuy nhiên, đến ngày 1/4/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty mẹ của Công ty TVB) đã ban hành Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (Công ty UHY) làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 thay thế Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, đồng thời nhằm đảm bảo tính thống nhất, trong cùng ngày, Công ty TVB đã ban hành Nghị quyết về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023.

Theo đó, TVB tiến hành thanh lý hợp đồng kiểm toán và soát xét số 74/2023/HD-AVI-TC1, đồng thời thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm dơn vị kiểm toán thay thế.

TVB cho biết sẽ làm việc tích cực và hiệu quả với Công ty UHY để có thể ban hành BCTC kiểm toán trong thời gian sớm nhất.

Chứng khoán Trí Việt giải trình về việc chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023- Ảnh 1.

Quyết định về việc thay đổi đơn vị kiểm toán của TVB

Trước đó, ngày 2/4, HoSE đã có văn bản nhắc nhở Chứng khoán Trí Việt về việc chậm nộp BCTC kiểm toán 2023. HoSE cho biết đến hết ngày 1/4, Sở vẫn chưa nhận được BCTC kiểm toán năm 2023 của TVB. HoSE nhắc nhở và đề nghị TVB nghiêm túc tuân thủ quy định về công bố thông tin.

Ngày 19/01/2024, HoSE đã có quyết định chuyển cổ phiếu TVB từ diện hạn chế giao dịch sang diện kiểm soát do Công ty đã khắc phục được tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch và không vi phạm quy định về công bố thông tin.

Trong diễn biến mới đây, ngày 29/03, HĐQT Chứng khoán Trí Việt và công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã: TVC, sàn HNX) công bố đơn từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của bà Phạm Thị Thanh Huyền.

Lý do là điều kiện cá nhân không cho phép, bà Huyền không thể sắp xếp toàn thời gian để đảm nhận và hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ cổ đông và Công ty giao phó.

Sau khi nhận được đơn từ nhiệm của bà Huyền, cả TVB và TVC đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Hằng (được bà Huyền đề cử) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật của cả TVC và TVB kể từ ngày 29/03/2024.

Bà Nguyễn Thị Hằng sinh năm 1978, có trình độ cử nhân Quản trị Văn phòng và đã gắn bó với Tập đoàn Trí Việt từ năm 2016 đến nay. Trước đó, bà Hằng là Thành viên HĐQT của TVC và TVB nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, bà Hằng đang là Tổng Giám đốc TVC (bổ nhiệm từ tháng 2/2023), trực tiếp quản trị điều hành TVC và TVB.

Tại báo cáo tự lập, TVB ghi nhận doanh thu hoạt động năm 2023 ở mức gần 125 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế cả năm hơn 63 tỷ đồng trong khi năm ngoái lỗ ròng 318 tỷ đồng.

Xem thêm tại cafef.vn