Chứng khoán Trí Việt tập trung gom cổ phiếu MWG và MBB

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, CTCP Chứng khoán Trí Việt (Mã: TVB) ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3 đạt 31 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Theo công ty, doanh thu tăng chủ yếu do thị trường chứng khoán có những chuyển biến tích cực hơn, dẫn đến nguồn thu từ tự doanh tăng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động giảm do thu hẹp lỗ từ tài sản tự doanh. Chi phí quản lý cũng giảm 47%. Chứng khoán Trí Việt cho biết chi phí trong kỳ giảm do công ty đã giảm quy mô hoạt động, nhân sự và thực hiện quản trị chi phí.

9 tháng đầu năm nay, Trí Việt có sự thay đổi lớn về bộ máy nhân sự cấp cao. công ty đã miễn nhiệm ông Phạm Thanh Tùng, ông Bùi Minh Tuấn, ông Phan Lê Thành Long khỏi Hội đồng quản trị, miễn nhiệm Bà Trần Thị Rồng, ông Võ Văn Toàn, bà Đỗ Thị Nga khỏi ban tổng giám đốc. Hội đồng quản trị mới bao gồm 4 cá nhân và ban tổng giám đốc chỉ có 1 người.

chung khoan tri viet

Lãi sau thuế đạt 21 tỷ đồng trong quý 3, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Cộng với 2 quý đầu năm, Trí Việt ghi nhận lãi sau thuế 9 tháng ở mức 29 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

Ở mảng tự doanh, danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) không đổi so với quý III, ghi nhận giá trị hợp lý 354 tỷ đồng. Khoản AFS bao gồm HPG (107 tỷ đồng), FPT (217 tỷ đồng) đều đang lãi và một số mã khác.

Trong khi đó, công ty gấp đôi vốn đầu tư vào tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), với giá gốc từ 105 tỷ đồng vào cuối quý II lên 213 tỷ đồng. Giá trị tăng chủ yếu do đầu tư vào hai mã MWG thêm 69 tỷ đồng và MBB thêm 39 tỷ đồng. Danh mục FVTPL cuối kỳ ghi nhận giá trị hợp lý như sau: MWG 154 tỷ đồng, MBB 47 tỷ đồng, NKG 20 tỷ đồng và các mã khác 17 tỷ đồng.

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn