Chứng khoán VPS đặt mục tiêu lãi kỷ lục năm 2024, muốn nới room ngoại lên 100%

CTCP Chứng khoán VPS vừa phát hành tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024 với kế hoạch lãi trước thuế kỷ lục và dự kiến phát hành 18,8 triệu cp để tăng vốn điều lệ lên gần 5.900 tỷ đồng.

Trong năm 2024, VPS đặt mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất 1.500 tỷ đồng, tăng 80% so với thực hiện năm 2023.

Ngoài ra, VPS cũng trình ĐHCĐ về phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ. Số cổ phần dự kiến phát hành thêm hơn 18,8 triệu cp, giá trị phát hành tương ứng theo mệnh giá hơn 188 tỷ đồng. Nếu thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 5.700 tỷ đồng lên 5.888 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, VPS trình ĐHCĐ thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt đối với 50 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 và 203 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018, cùng tỷ lệ 6%. Số tiền chi trả tương ứng là 30 tỷ đồng và gần 122 tỷ đồng. Đối với các cổ đông phổ thông, VPS không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023.

Ngoài ra, VPS cũng trình ĐHCĐ thông qua một số nội dung khác như chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh tổng giám đốc, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100%...

Chứng khoán VPS đặt mục tiêu lãi kỷ lục năm 2024, muốn nới room ngoại lên 100%
Thị phần môi giới quý I/2024 sàn giao dịch HoSE

Trong quý I/2024, VPS tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trên sàn giao dịch HoSE với thị phần 20,3% bỏ xa 2 đối thủ đứng sau là SSI (9,32%) và TCBS (6,56%).

Xem thêm tại nguoiquansat.vn