Chuyển đổi hình thức khai thác tàu, PVP báo lãi ròng quý 2/2021 tăng 63%

Chuyển đổi hình thức khai thác tàu, PVP báo lãi ròng quý 2/2021 tăng 63%

Mặc dù doanh thu giảm 25% so với cùng kỳ do PVP chuyển đổi hình thức khai thác tàu. Tuy nhiên, lãi ròng của Công ty lại tăng trưởng gần 63%, đạt 59.5 tỷ đồng.

Cụ thể, CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (UPCoM: PVP) vừa công bố doanh thu thuần quý 2/2021 đạt gần 293 tỷ đồng, giảm 25%. Lý do là vì PVP đã chuyển đổi hình thức khai thác tàu (cho thuê tàu trần). Dù vậy, biên lợi nhuận gộp vẫn tăng trưởng tích cực so cùng kỳ, từ 3% lên 26%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty giảm từ 29.6 tỷ đồng xuống còn 7 tỷ đồng. Chi phí tài chính ghi nhận hơn 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận âm hơn 9.5 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 41%, lên mức 5.1 tỷ đồng.

Khép lại quý 2/2021, PVP báo lãi ròng hơn 59.5 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của PVP
Đvt: Tỷ đồng

Sau 6 tháng kinh doanh, doanh thu thuần của PVP giảm 12%, đạt 612 tỷ đồng, dù vậy lãi ròng của Công ty vẫn thu về hơn 90 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ. Như vậy, Công ty đã thực hiện được 56% chỉ tiêu doanh thu và 54% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính đến cuối quý 2 năm nay, tổng tài sản mà Công ty đang nắm giữ giá trị hơn 2,350 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm từ 153 tỷ đồng xuống còn 21 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm 30/06/2021 giảm nhẹ, ghi nhận hơn 914 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn đồng loạt giảm, tương đương giảm 6% và 13% so với hồi đầu năm.

Việt Phương

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút