Chuyển nhượng đất khi chưa được phép, thanh tra vạch sai phạm tại VSIP Bắc Ninh

Công ty cổ phần Đệ Tam là nhà đầu tư được chuyển nhượng một phần Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh do Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, tại quyết định số 18 ngày 13/1/2022 về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, xác định tiến độ thực hiện hoàn thành các công trình xây dựng trên đất trong năm 2021.

Tuy nhiên, đến nay dự án chưa hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Nhà đầu tư cũng chưa điều chỉnh tiến độ đầu tư của dự án theo quy định.

Caption

Kết luận cho biết, Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh cho Công ty cổ phần Đệ Tam khi chưa có văn bản đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh đã tiến hành bàn giao đất (1.000m2) cho Công ty cổ phần Đệ Tam trước khi UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định thu hồi đất và giao đất chưa đúng quy định Luật Đất đai 2013.

Về điều kiện kinh doanh bất động sản, kết luận thanh tra xác định năm 2019, Công ty cổ phần Đệ Tam đã ký 27 hợp đồng nguyên tắc dưới hình thức huy động vốn để ưu tiên đăng ký, hưởng quyền mua lô đất tại dự án cho bên được huy động vốn, khi chưa có thông báo đủ điều kiện huy động vốn của Sở Xây dựng, vi phạm quy định của Luật Nhà ở.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Sở Xây dựng kiểm tra và xử lý đối với Công ty cổ phần Đệ Tam trong việc ký 27 hợp đồng huy động vốn

Từ những vi phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Sở Xây dựng kiểm tra và xử lý đối với Công ty cổ phần Đệ Tam trong việc ký 27 hợp đồng huy động vốn khi chưa có Thông báo đủ điều kiện huy động vốn của Sở Xây dựng.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh yêu cầu UBND thành phố Từ Sơn chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng mà đoàn thanh tra đã chỉ ra. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền đề nghị UBND thành phố Từ Sơn lập hồ sơ, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trước những sai sót của 2 chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Sở Xây dựng kiểm tra và xử lý sai phạm của Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Bình Dương và Công ty cổ phần Đệ Tam.

Đồng thời, yêu cầu UBND thành phố Từ Sơn rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng mà đoàn thanh tra đã chỉ ra. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền đề nghị UBND thành phố Từ Sơn lập hồ sơ, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Xem thêm: Thanh tra Chính phủ vạch rõ hàng loạt vi phạm tại Sân golf Hồ Yên Thắng

Xem thêm tại vietnamfinance.vn