CKG muốn chào bán gần 48 triệu cổ phiếu để trả nợ

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang (Mã: CKG), năm nay, công ty lên kế hoạch doanh thu 1.220 tỷ, tương đương năm ngoái còn lợi nhuận sau thuế giảm 4% còn 142 tỷ đồng.

Dự kiến kế hoạch doanh thu năm 2024 bao gồm doanh thu từ lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 95% và doanh thu các lĩnh vực khác chiếm 5% tổng cơ cấu doanh thu.

CKG cũng cho biết lợi nhuận sau thuế khoảng chỉ đạt 96,1% so với thực hiện năm 2023 là do tỷ suất lợi nhuận nhà ở xã hội thấp nhưng chiếm 60% tổng cơ cấu doanh thu năm 2024, bên cạnh đó do dự báo tình hình thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng trong năm tới nên để giải phóng hàng tồn kho, thu hồi vốn, cũng như giảm chi phí bảo trì bảo hành, công ty dự kiến sẽ thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm giá nên dự báo tỷ suất lợi nhuận các căn nhà ở thương mại giảm so với năm cùng kỳ.

Doanh nghiệp đề xuất phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.500 - 2.000 tỷ đồng vừa đảm bảo vốn đối ứng tại các dự án đang và sẽ triển khai, vừa đảm bảo nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn về vốn tín dụng như hiện nay.

Bên cạnh các dự án chuyển tiếp, trong năm 2024 phấn đấu đưa vào kinh doanh các dự án đã cơ bản hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư gồm: Tại thành phố Rạch Giá là dự án Khu dân cư Chợ nông hải sản trung tâm thương mại Rạch Giá, dự án Tuyến dân cư đường số 2 phường Vĩnh Quang, dự án Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang, phường Vĩnh Quang (giai đoạn 1, 2). 

Tại thành phố Phú Quốc, CKG sẽ tiếp tục triển khai bán hàng Dự án Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside Villas (tên thương mại: Rivera Villas), triển khai bán hàng dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, CKG đề xuất trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%, tương đương số cổ phần dự kiến phát hành thêm là hơn 19 triệu cổ phiếu. 

 Nguồn: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

 Với năm 2024, công ty dự kiến chia cổ tức 8% - 10% vốn điều lệ. 

Muốn huỷ phương án chào bán riêng lẻ

Tại buổi họp sắp tới, CKG cũng dự kiến trình việc hủy bỏ phương án phát hành hơn 13,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Doanh nghiệp lý giải nguyên nhân huỷ bỏ là phương án phát hành kéo dài quá ba năm vẫn chưa thực hiện và việc phát hành này không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2023 – 2025.

CKG dự kiến chào bán hơn 47,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 50% số cổ phiếu đang lưu hành.Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền, cổ đông sở hữu 2 quyền sẽ được mua thêm 1 cổ phần mới).

Giá chào bán dự kiến là 10.500 đồng/cp, thấp hơn 48% giá cổ phiếu CKG chốt phiên 13/5 (20.200 đồng/cp).

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Toàn bộ 500 tỷ dự kiến thu được sẽ được dùng cho mục đích thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn; thanh toán một phần trái phiếu đến hạn; bổ sung vốn lưu động. Trong đó, 105 tỷ dùng để thanh toán nợ ngân hàng, 350 tỷ trả một phần trái phiếu đến hạn còn lại 45 tỷ là bổ sung vốn lưu động. 

 Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Thời điểm phát hành là sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Về tình hình tài chính, tính tới cuối quý I/2024, tổng nguồn vốn của CKG là 4.714 tỷ đồng. 63% tài sản của CKG nằm ở hàng tồn kho, chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang nhưng không được thuyết minh chi tiết.

Công ty có khoảng 24 tỷ đồng tiền, tiền gửi ngân hàng cuối kỳ. Tổng dư nợ vay là 1.828 tỷ đồng tại ngày 31/3 gồm 432 tỷ vay dài hạn.

Dư nợ trái phiếu đến hạn trả là 500 tỷ đồng. Đây là khoản trái phiếu được phát hành cuối năm 2021, dự kiến đáo hạn cuối năm nay. Lô trái phiếu này dùng cho mục đích bồi hoàn/ tài trợ tiền đất, bồi hoàn/ tài trợ tiền xây dựng và phát triển các dự án khu dân cư Bắc Vĩnh Quang tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang do CKG làm chủ đầu tư.

Vốn chủ sở hữu cuối quý I của CKG là 1.406 tỷ bao gồm 326 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trong buổi họp tới đây, doanh nghiệp sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT gồm bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, ông Nguyễn Đức Hùng, ông Nguyễn Thanh Lâm và ông Hà Duy Nghiêm cùng một thành viên Ban Kiểm soát là bà Nguyễn Bích Nghĩa. Cả 5 lãnh đạo trên đều xin từ nhiệm đầu tháng 5.

Đồng thời ĐHĐCĐ thường niên dự kiến bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT và một thành viên Ban Kiểm soát.

 Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Xem thêm tại vietnambiz.vn