CMSC lên kế hoạch thoái vốn nhà nước tại GVR

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã cổ phiếu GVR - sàn HoSE) vừa cho biết sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 vào ngày 29/3/2024. Hiện thông tin về nội dung và địa điểm tổ chức cuộc họp này chưa được Cao su Việt Nam công bố.

cao-su-1531493347

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có tờ trình Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại 3 doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) đến hết năm 2025.

Ba doanh nghiệp sẽ được thực hiện thoái vốn là: Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC, mã cổ phiếu MVN); Tổng Công ty Viễn thông (MobiFone); và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thu từ việc thoái vốn tại 3 doanh nghiệp này là nguồn thu cần thiết trong điều kiện Quốc hội yêu cầu có 248.000 tỷ đồng từ nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn để phục vụ chi đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với việc thoái vốn khỏi Cao su Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và CMSC cùng thống nhất, đây là tập đoàn quy mô lớn, được giao quản lý diện tích đất lớn, nên việc thoái vốn có thể phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, cần thiết phải triển khai, thực hiện ngay trong giai đoạn này để có bước chuẩn bị tốt cho giai đoạn 2026 - 2040.

Với lợi thế sở hữu quỹ đất lên đến 290.000 ha trên cả nước, Cao su Việt Nam hiện đang tích cực xoay trục kinh doanh từ trồng cao su sang phát triển khu công nghiệp với mục tiêu chuyển đổi 7.000 - 8.000 ha đất cao su thành đất khu công nghiệp trong giai đoạn 2020 - 2025, tập trung tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Qua đó, trở thành một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Trong năm nay, Cao su Việt Nam dự kiến sẽ chi hơn 7.500 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư phát triển hợp nhất, cao gấp 2,1 lần so với năm 2023, nhằm phát triển các dự án cụm, khu công nghiệp. Đồng thời, tập đoàn sẽ thành lập Ban phát triển khu công nghiệp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bất động sản công nghiệp.

Xét về kết quả kinh doanh, trong năm 2023, Cao su Việt Nam ghi nhận 22.079 tỷ đồng doanh thu thuần và 3.369 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 13% và giảm gần 30% so với năm 2022.

Ban lãnh đạo Cao su Việt Nam cho biết, năm 2023 là một năm đặc biệt khó khăn đối với tập đoàn khi các mảng kinh doanh chính đều gặp khó khăn, nhất là mảng cao su (vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu).

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn