Cổ đông EVNGENCO3 (PGV) dự kiến nhận thêm 1.041 tỷ đồng cổ tức đầu năm sau

Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3, mã PGV – sàn HoSE) đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ chi trả là 6,66% bằng tiền.

Danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 sẽ được chốt vào ngày 29/12/2023, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 28/12/2023. EVNGENCO3 sẽ hoàn tất thanh toán với các cổ đông ngày 4/3/2024.

Cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu nhận về 660 đồng. Với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, các nhà đầu tư sẽ nhận tạm ứng khoảng hơn 748 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhận 742 tỷ đồng

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt không thấp hơn 11% (1.100 đồng/cp). Như vậy, sau đợt tạm ứng trên, Tổng công ty đã hoàn thành hơn 60% mục tiêu cổ tức tối thiểu đề ra.

Ngoài phương án tạm ứng trên, EVNGENCO3 đang lấy ý kiến cổ đông về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chi trả thêm cổ tức. Theo đó, Tổng Công ty Phát điện 3 sẽ hoàn nhập từ Quỹ đầu tư phát triển để chi trả cổ tức với giá trị 292,1 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 2,6%.

Nếu được thông qua, các cổ đông của EVNGENCO3 dự kiến nhận về phần cổ tức tăng thêm này cùng phần cổ tức tạm ứng của năm 2023. Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 29/12/2023. Cổ tức được thanh toán cũng vào ngày 04/3/2024.

Tổng cộng, số tiền chi trả cổ tức xấp xỉ 1.041 tỷ đồng.

Theo cập nhật kết quả kinh doanh, sản lượng điện tháng 11 của EVNGENCO3 đạt 2,403 tỷ kWh, đạt 82,3% kế hoạch tháng. Giá thanh toán toàn phần (FMP) bình quân tháng đạt 828,53 đồng/kWh, thấp hơn 47% so với cùng kỳ năm 2022. Các nhà máy thuỷ điện tiếp tục huy động cao theo lưu lượng nước về do tình hình thuỷ văn thuận lợi. Các nhà máy điện than và điện khí huy động theo nhu cầu của hệ thống. Doanh thu sản xuất điện T10-2023 của Công ty mẹ ước đạt 3.892 tỷ đồng

Luỹ kế 11 tháng đầu năm 2023, Tổng công ty cho biết sản lượng điện ước đạt 27,738 tỷ kWh, hoàn thành 86,1% kế hoạch cả năm.

Tổng doanh thu sản xuất điện công ty mẹ 10 tháng đầu năm ước đạt 38.226 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nhà máy điện Phú Mỹ tiếp tục đóng góp tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu sản xuất điện (39%), tiếp đến là nhà máy điện Vĩnh Tân (30%), Mông Dương (26%) và Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp (5%).

EVNGENCO3 nhận cổ tức từ loạt công ty con, công ty liên kết

Liên tục trong các tháng cuối năm, nhiều công ty do EVNGENCO3 sở hữu cũng đang tích cực chi trả cổ tức. Ngày 30/11 vừa qua, EVNGENCO3 vừa nhận cổ tức từ công ty con Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình với tỷ lệ 13%.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa – công ty con do EVNGENCO3 sở hữu 79,56% vốn, sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tuần tới. Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà vừa thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/12/2023. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến là ngày 25/1/2024. Sở hữu 30% vốn tại doanh nghiệp này, EVNGENCO3 sẽ thu về hơn 19 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh cũng đang trình kế hoạch nâng cổ tức năm 2023 từ 20% lên 30%. Điều này dự kiến sẽ mang về khoản doanh thu tài chính từ cổ tức, lợi nhuận được chia lớn hơn đáng kể cho cổ đông của doanh nghiệp thuỷ điện này, bao gồm EVNGENCO3.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn