Cổ đông lớn APT thoái thành công hơn 18% vốn điều lệ

Cổ đông lớn APT thoái thành công hơn 18% vốn điều lệ

Cổ đông lớn của CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn (UPCoM: APT) – bà Hồ Thị Sương đã thoái toàn bộ gần 1.6 triệu cp APT trong ngày 05/02.

Theo đó, bà Sương không còn là cổ đông của Công ty khi bán sạch 1.6 triệu cp APT, tương đương tỷ lệ sở hữu 18.02%.

Trong ngày 05/02 có diễn ra giao dịch thỏa thuận cổ phiếu APT bằng đúng với số cổ phiếu bà Sương đã bán với giá trị đạt gần 5 tỷ đồng. 

Trước đó, một cổ đông lớn khác của APT là CTCP Đầu tư SFC (đang nắm giữ gần 23% vốn điều lệ) đã đăng ký mua thêm gần 2.5 triệu cp APT từ ngày 05/02-05/03.

Từ cuối tháng 12/2020 đến ngày giao dịch cuối cùng năm Canh Tý (phiên 09/02), giá cổ phiếu APT đi ngang ở mức 3,600 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu APT trong 1 năm gần đây. Đvt: Đồng

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút