Cổ đông lớn TEL bị phạt 100 triệu đồng vì gom cổ phiếu mà không chào mua công khai

Ngày 19/04/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lại Trung Dũng, cổ đông lớn của CTCP Phát triển Công trình Viễn thông (Telcom, UPCoM: TEL).

Cổ đông lớn TEL bị phạt 100 triệu đồng vì gom cổ phiếu mà không chào mua công khai

Ngày 19/04/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lại Trung Dũng, cổ đông lớn của CTCP Phát triển Công trình Viễn thông (Telcom, UPCoM: TEL).

Theo văn bản xử phạt, ông Dũng đã mua 83,400 cp TEL tại ngày 07/07/2021, dẫn đến số lượng nắm giữ sau giao dịch là 1,313,350 cp, tương ứng tỷ lệ 26.287% cổ phần của Công ty. Tuy nhiên, ông Dũng đã không đăng ký chào mua công khai.

Ông Dũng bị phạt tiền 100 triệu đồng, đồng thời buộc phải từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền trên số cổ phần vi phạm. Ngoài ra, ông Dũng buộc phải bán cổ phiếu, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa là 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Theo tìm hiểu, ông Dũng là chồng của bà Ngô Thị Bích Vân, Ủy viên HĐQT của TEL (theo báo cáo quản trị 2022 của TEL).

Trên thị trường, cổ phiếu TEL gần như không có giao dịch, kết phiên 21/04 ở mức 4,400 đồng/cp.

Cổ phiếu TEL gần như trắng thanh khoản trên thị trường

Hồng Đức

FILI