Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/3

Tin doanh nghiệp

BMP - Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh - Thông báo thư từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Poramate Larnroongroj. Thời điểm có hiệu lực do ĐHĐCĐ thường niên 2024 quyết định.

PVV - Công ty cổ phần Vinaconex 39 - Nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Vũ Xuân Trung từ ngày 23/3/2024 và Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Bản Kiểm soát của ông Bồ Xuân Nam.

HAM - CTCP Vật tư Hậu Giang - Ngày 5/4 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 500 đồng). HAM dự kiến chi trả vào 26/4/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

OCB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Bà Nguyễn Việt Triều đã bán 405.000 cổ phiếu OCB thông qua khớp lệnh, sau giao dịch nắm gần 4,7 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 20/2 đến 20/3/2024. Bà Triều là vợ Thành viên HĐQT OCB Ngô Hà Bắc.

CMX - Công ty Cổ phần Camimex Group - Bùi Đức Cường, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc CMX đã bán 80.000 cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,32%. Thời gian giao dịch từ 15/3 đến 21/3/2024.

NAF - Công ty Cổ phần Nafoods Group - Chủ tịch HĐQT Điền Thị Lan Phương đã mua 220 nghìn cổ phiếu NAF, tương ứng tỷ lệ 0,44% thông qua thoả thuận. Giao dịch diễn ra trong phiên 18/3/2024.

DRL -Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 - Thành viên HĐQT Nguyễn Minh Tiến đã bán 8.600 cổ phiếu DRL. Thời gian giao dịch từ 23/2 đến 22/3/2024.

PPS - Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam - Cổ đông lớn America LLC đã mua 28.900 nghìn cổ phiếu PPS. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.220.700 cổ phiếu (tỷ lệ 8,14%). Giao dịch diễn ra trong phiên 19/3/2024.

NDN - CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng- Trưởng Ban kiểm soát Đào Thị Phước đã bán 10.000 cổ phiếu NDN. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.654 cp. Thời gian giao dịch từ 1/3 đến 15/3/2024.

TEL -CTCP Phát triển công trình Viễn thông- Cổ đông lớn Lại Trung Dũng đã bán 10.000 cổ phiếu TEL. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.196.450 cổ phiếu (tỷ lệ 23,93%). iao dịch diễn ra trong phiên 13/3/2024.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

BCG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital - Nguyễn Xuân Lan đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu BCGnhằm thu xếp tài chính cá nhân. Đây là người có liên quan tới Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thành Hùng. Thời gian giao dịch dự kiến từ 27/3 đến 25/4/2024.

IDV - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc - Ông Trịnh Việt Cường đăng ký bán 50.000 cổ phiếu IDV do nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến từ 28/3 đến 26/4/2024. Ông Cường là em ruột Phó Chủ tịch HĐQT Trịnh Việt Dũng.

HNF - CTCP Thực phẩm Hữu Nghị - Chủ tịch HĐQT Trịnh Trung Hiếu đăng ký mua 814.421 cổ phiếu HNF nhằm đầu tư. Thời gian giao dịch dự kiến từ 26/3 đến 23/4/2024.

Xem thêm tại cafef.vn