Cổ đông VPBank sẽ được nhận hơn 7.900 tỷ đồng cổ tức tiền mặt ngay trong tháng 5

Cổ đông VPBank sẽ được nhận hơn 7.900 tỷ đồng cổ tức tiền mặt ngay trong tháng 5- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) vừa phê duyệt 23/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2023. Với tỷ lệ chi trả cổ tức là 10% (một cổ phiếu nhân được 1.000 đồng, số tiền VPBank dự kiến dùng để chia cổ tức đợt này là 7.934 tỷ đồng. Ngày thanh toán cổ tức là 31/5/2024.

Trước VPBank, MB và Techcombank cũng đã thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt vào tháng 5.

Cụ thể, MB vừa thông báo 24/5 là ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt (tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5). Thời gian thực hiện chi trả cổ tức là từ ngày 14/6.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của MB đã thông qua kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 20%, trong đó có 15% bằng cổ phiếu và 5% là tiền mặt. Cụ thể, MB sẽ dành 2.653 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5% và 7.959 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Thời gian chia cổ tức bằng cổ phiếu cho đến nay vẫn chưa được công bố.

Techcombank cũng đã thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 22/5/2024 (ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/5). Tỷ lệ thực hiện là 15%/cổ phần, tức 1 cổ phần nhận 1.500 đồng. Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5.283 tỷ đồng. Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt là 5/6/2024.

Xem thêm tại cafef.vn