Cổ đông VPBank sẽ nhận cổ tức tiền mặt 10% ngay trong tháng 5

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) vừa phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt là ngày 23/5/2024. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 10% (một cổ phiếu nhân được 1.000 đồng) và sẽ được thanh toán vào ngày 31/5.  Số tiền mà VPBank dự kiến dùng để chia cổ tức là 7.934 tỷ đồng. 

Năm 2024, VPBank không có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu, nhưng vẫn sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 30 triệu cổ phiếu, với mức giá 10.000 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu VPBank từ đầu năm 2023 đến ngày 13/5. (Ảnh: TradingView). 

Trong quý I/2024, VPBank ghi nhận lợi nhuận hợp nhất đạt 4.182 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ nhờ thu nhập lãi thuần phục hồi và chi phí dự phòng rủi ro giảm. 

Tính đến cuối quý I/2024, tổng tài sản của VPBank ở mức 822.367 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cuối năm ngoái. Cho vay khách hàng tăng 2,9% lên 582.691 tỷ đồng, trong khi tiền gửi của khách hàng tăng 3% lên 455.817 tỷ đồng. 

Trước đó, hai ngân hàng cổ phần là Techcombank và MB cũng đã công bố kế hoạch trả cổ tức tiền mặt. Cụ thể, MB sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5% (một cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức là 24/5/2024. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức là từ ngày 14/6. Tổng số tiền mà MB dự kiến bỏ ra là 2.653 tỷ đồng.

Cổ đông của Techcombank cũng sắp nhận được cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 15% (một cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 22/5 và ngày thanh toán cổ tức là 5/6. Tổng số tiền Techcombank bỏ ra để chia cổ tức là 5.284 tỷ đồng.

Xem thêm tại vietnambiz.vn