14:38, 22/07/2021

Cổ phiếu ASM bật trần sau tin chia cổ tức tỷ lệ 30%

Ngay sau khi có thông tin chia cổ tức với tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu, giá cổ phiếu ASM đã tăng trần trong phiên 22/07 lên mức 13,200 đồng/cp.

Trong bài viết này:

  Ngày 21/07, CTCP Tập đoàn Sao Mai (HOSEASM) đã có Nghị quyết HĐQT thông qua phát hành gần 78 triệu cp để trả cổ tức năm 2019 và 2020 cho cổ đông, tỷ lệ 30%. Cụ thể, cổ đông đang sở hữu 100 cp ASM sẽ được nhận thêm 30 cp mới.

  Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên BCTC đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020. Thời gian dự kiến sau khi được UBCKNN chấp thuận, ASM sẽ tiến hành thông báo chốt danh sách cổ đông.

  Sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức thành công như dự kiến, vốn điều lệ của Công ty sẽ nâng từ 2,588.7 tỷ đồng lên hơn 3,365 tỷ đồng.

  Trên thị trường, cổ phiếu ASM đang tăng trong 2 phiên gần nhất. Với việc công bố thông tin chia cổ tức, giá cổ phiếu ASM đã tăng trần trong phiên 22/07 lên mức 13,200 đồng/cp.

  Diễn biến giá cổ phiếu ASM từ 2020 đến nay

  Việt Phương

  FILI