Cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/5

Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu PVI

CTCK MASVN

Quý I/2024, CTCP PVI (PVI – sàn HNX) đã công bố báo cáo tài chính ấn tượng khi tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Kết quả trong 3 tháng đầu năm công ty ghi nhận 361 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lãi ròng), tăng trưởng 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đây cũng là mức lãi ròng cao nhất một quý trong lịch sử của PVI.

Trong kỳ PVI ghi nhận doanh thu tài chính 313 tỷ đồng, tăng 4%. Các hoạt động đóng góp chính đến doanh thu tài chính là lãi tiền gửi 186 tỷ đồng và lãi đầu tư trái phiếu 87 tỷ đồng. Danh mục đầu tư của PVI cuối kỳ tổng cộng 13.600 tỷ đồng, trong đó hơn 9.300 tỷ đồng tiền gửi ngắn và dài hạn, chiếm 68,38% tổng danh mục, Trái phiếu doanh nghiệp và TCTD hơn 3.150 tỷ đồng, chiếm 23,1% tổng danh mục, chứng khoán kinh doanh đạt 1.134 tỷ đồng, còn lại là các tài sản đầu tư khác.

Năm 2023, PVI dự kiến chi gần 750 tỷ đồng chia cổ tức 32% bằng tiền mặt, tỷ suất cổ tức trên thị giá 6,55%, là suất sinh lời hấp dẫn so với lãi tiền gửi hiện nay. PVI thích hợp cho quan điểm đầu tư hưởng cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau: (1) lợi nhuận trước thuế đạt 1.080 tỷ đồng, như vậy Công ty đã hoàn thành hơn 41% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 1 quý; (2) Mức chi trả cổ tức tối thiểu 28,5% vốn điều lệ, tương ứng lợi suất 5,84%.

Định giá: Sau quý 1 khả quan, chúng tôi kỳ vọng PVI sẽ có kết quả kinh doanh tối thiểu ngang với năm 2023, cụ thể 1.246 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế vượt 15,4% kế hoạch, lãi ròng tương ứng đạt 957 tỷ đồng, EPS đạt 4.086 đ/cp. Kỳ vọng mức P/E mục tiêu đạt 14,1 lần (trung bình 5 năm), giá mục tiêu của PVI tương ứng đạt 58.000 đ/cp.

Khuyến nghị: PVI phù hợp với nhà đầu tư theo quan điểm mua và nắm giữ hưởng cổ tức, nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy PVI tại vùng 48.200 – 49.000 đồng/CP.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu PC1

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho cổ phiếu CTCP Tập đoàn PC1 (PC1 – sàn HOSE), với mức định giá 32.550 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 24%).

BVSC ưa thích PC1 do đây là doanh nghiệp có vị thế đầu ngành xây lắp điện Việt Nam, có năng lực triển khai dự án hiệu quả đã được chứng minh, và tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận rất tích cực trong giai đoạn 5-7 năm tiếp theo.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu MWG

CTCK SSI (SSI)

Với kết quả kinh doanh quý I/2024 của CTCP Thế giới di động (MWG – sàn HOSE) tốt hơn kỳ vọng ở cả mảng điện thoại điện máy và bách hóa, chúng tôi điều chỉnh lợi nhuận ròng năm 2024-2025 lần lượt lên 3,47 nghìn tỷ đồng (tăng 1968% so với năm trước, từ 2,5 nghìn tỷ đồng) và 4,5 nghìn tỷ đồng (tăng 30%, từ 3,4 nghìn tỷ đồng).

Với việc điều chỉnh hệ số mục tiêu sang năm 2025 (từ mức bình quân năm 2024-2025), chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu 1 năm mới theo phương pháp SOTP là 65.800 đồng/CP (từ 56.200 đồng/CP) và duy trì khuyến nghị khả quan.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn