Cổ phiếu SHX rời sàn chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với CTCP Sài Gòn Hỏa Xa (Mã SHX - UPCoM) kể từ ngày 7/9/2023.

Việc hủy tư cách công ty đại chúng nằm trong kế hoạch được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2023 của doanh nghiệp này hồi cuối tháng 6 vừa qua.

SHX cho biết đã IPO từ năm 2004 và không thông qua đăng ký với UBCKNN. Hiện tại, vốn điều lệ của công ty là 17,2 tỷ đồng - tương đương 1,72 triệu cổ phiếu trong đó nhóm cổ đông lớn nắm giữ hơn 90% cổ phần có quyền biểu quyết (không đáp ứng quy định công ty đại chúng phải có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ).

Nhiều năm qua, cổ phiếu SHX gần như duy trì trạng thái trắng thanh khoản (giá hiện tại là 1.800 đồng/cp) qua đó gián tiếp khiến HĐQT công ty quyết định phương án hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM.

Về tinh hình kinh doanh, giai đoạn 2020 - 2022, SHX liên tục báo lỗ trong đó mức lỗ năm gần nhất là 5,4 tỷ đồng. Tại ĐHCĐ thường niên 2023, công ty phấn đấu giảm lỗ về mức 2,9 tỷ.

Xem thêm: Doanh nghiệp thủy sản đầu tiên báo lãi quỹ 3/2023 giảm gần 83%

Xem thêm tại nguoiquansat.vn