SHX được chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với CTCP Sài Gòn Hỏa xa (UPCoM: SHX) kể từ ngày 07/09/2023.

SHX được chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với CTCP Sài Gòn Hỏa xa (UPCoM: SHX) kể từ ngày 07/09/2023.

UBCKNN đề nghị SHX công bố thông tin liên quan theo quy định.

Việc hủy tư cách công ty đại chúng nằm trong kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của SHX (diễn ra ngày 26/06/2023).

Theo biên bản đại hội, SHX cho biết Doanh nghiệp đã IPO từ năm 2004 và không thông qua đăng ký với UBCKNN. Hiện tại, vốn điều lệ của SHX là 17.2 tỷ đồng - tương đương 1.72 triệu cp. Các cổ đông không phải cổ đông lớn chỉ nắm giữ dưới 10% (theo quy định, công ty đại chúng phải có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ).

Với số lượng cổ phiếu không nhiều, thanh khoản thấp, số lượng cổ phiếu mỗi lần giao dịch cũng rất nhỏ trong những năm qua. Tình hình này khiến HĐQT SHX quyết định trình và được ĐHĐCĐ thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SHX trên sàn UPCoM.

Về tinh hình kinh doanh, SHX trải qua 3 năm liên tiếp thua lỗ từ 2020. Năm 2022, Doanh nghiệp lỗ ròng gần 5.4 tỷ đồng. Kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ 2023 cũng chỉ là giảm lỗ về 2.9 tỷ đồng.

SHX trải qua 3 năm liên tiếp thua lỗ

Châu An

FILI