Cổ phiếu VE2 bị huỷ niêm yết bắt buộc từ ngày 27/9

Ngày giao dịch cuối cùng của 2.158.880 cổ phiếu VE2 sẽ là ngày 26/9. Ngày huỷ niêm yết từ ngày 27/9. Nguyên nhân do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2022 của VNECO2, thuộc trường hợp huỷ bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Cụ thể, Công ty kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến với báo cáo tài chính năm 2022 của VNECO2 do không chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho tại ngày 31/12/2022, với giá trị được ghi nhận là hơn 13,2 tỷ đồng. Đồng thời, kiểm toán viên không thể kiểm tra được tính đúng kỳ của khoản mục giá vốn hàng bán với số tiền hơn 78,4 tỷ đồng; chưa nhận được đầy đủ hồ sơ về việc đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần VSG của VNECO2, với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, kiểm toán viên nhấn mạnh việc có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên 2023 vào đầu tháng 6, Công ty đã xin cổ đông thông qua phương án huỷ niêm yết chứng khoán trên HNX, do từ tháng 7/2022 đến nay, Công ty không có hoạt động sản xuất - kinh doanh theo ngành nghề chính. Bên cạnh đó, Công ty bị các đối tác chiếm dụng vốn rất lớn chưa thu hồi được dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Mới đây, HĐQT VE2 đã thống nhất góp vốn đầu tư hơn 9 tỷ đồng để thành lập CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ mới VTD. VE2 giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty đại diện và thực hiện.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn