15:00, 26/04/2020

Cổ tức tuần 27/04 - 01/05: Doanh nghiệp ngành dược nào chốt chi hơn 13 tỷ đồng cho cổ đông?

Trong tuần từ ngày 27/04 - 01/05, có 7 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Các doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất là CTCP Cơ khí Luyện kim (UPCoM: SDK) với tỷ lệ chi trả cổ tức 30% và CTCP Dược phẩm 2/9 (UPCoM: NDP) với tỷ lệ chi trả 12%.

Trong bài viết này:

  * Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

  Doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt trong tuần từ 27/04 - 01/05/2020

  Trong năm 2019, SDK đã mang về 245 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 10 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng giảm 9% về doanh thu và giảm 33% về lãi sau thuế so với cùng kỳ; qua đó, SDK đã thực hiện được 87% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

  Trong 9 năm qua (kể từ 2011), SDK luôn đều đặn chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ trung bình đạt hơn 26%.

  Tỷ lệ chia cổ tức của SDK qua các năm. Đvt: %
  Nguồn: VietstockFinance

  Đối với NDP, doanh nghiệp ngành dược này mang về hơn 86 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 21 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng giảm đến 31% về doanh thu và 16% về lãi sau thuế, đồng thời thực hiện 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

  Với hơn 11 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính NDP sẽ chi hơn 13 tỷ đồng để chia cổ tức bằng  tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 12%. Trong những năm qua (từ 2016), NDP cũng đều đặn chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trung bình đạt 20%.

  Như Xuân

  FILI