Con gái đại gia Bùi Thành Nhơn muốn bán hơn 9 triệu cổ phiếu Novaland

Cụ thể, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái ông Bùi Thanh Nhơn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) đã đăng ký bán 9,1 triệu cổ phiếu NVL, vì lý do cá nhân. Phương thức thực hiện là thỏa thuận, thời gian dự kiến từ ngày 9/5 - 6/6.

Nếu giao dịch thành công, bà Quỳnh sẽ hạ sở hữu cổ phiếu NVL từ 24,6 triệu đơn vị xuống còn 15,6 triệu cổ phiếu NVL. Ước tính, con gái ông Bùi Thành Nhơn có thể thu về khoảng 136 tỷ đồng sau giao dịch này.

Không chỉ bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, gần đây những cổ đông của Novaland có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn liên tục bán cổ phiếu NVL. Cụ thể, ngày 26/4, Novagroup - cổ đông lớn nhất của Novaland đăng ký bán 9,4 triệu cổ phiếu NVL ngay sau khi vừa bán xong 4,4 triệu cổ phiếu .

Thời gian Novagroup thực hiện dự kiến từ 6 - 31/5. Mục đích bán là giúp công ty cơ cấu nợ. Nếu giao dịch thành công, Novagroup sẽ giảm sở hữu từ 358,17 triệu đơn vị xuống còn 348,7 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 17,88% vốn điều lệ Novaland.

Nếu 2 giao dịch trên thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Bùi Thành Nhơn và các bên liên quan tại Novaland chỉ còn khoảng 760,36 cổ phần, tương đương 38,9% vốn điều lệ.

Con gái đại gia Bùi Thành Nhơn muốn bán hơn 9 triệu cổ phiếu Novaland ảnh 1

Gần đây những cổ đông của Novaland có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn liên tục bán cổ phiếu NVL.

Trong 2 năm qua, tỷ lệ sở hữu tại Novaland của nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn ghi nhận giảm hơn 407 triệu cổ phiếu NVL. Từ đầu năm đến nay, Novagroup và Diamond Properties đã bán ra tổng cộng gần 30 triệu cổ phiếu NVL để hỗ trợ doanh nghiệp này cơ cấu nợ.

Sau nhiều lần thoái vốn, nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn hiện chỉ còn nắm khoảng 39,9% cổ phần tại Novaland. So với cách đây 1 năm, tổng tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Nhơn tại Novaland đã giảm khoảng 12% cổ phần. Còn so với thời điểm tháng 6/2022, con số sụt giảm hơn 20% cổ phần, tương ứng hơn 406 triệu cổ phiếu.

Quý I năm nay, NVL ghi nhận doanh thu thuần hơn 397 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu tài chính của NVL giảm đến 30% còn 640 tỷ đồng. Ngoài ra, dù chi phí lãi vay giảm 52% nhưng chi phí tài chính chỉ giảm 6% do tăng lỗ chênh lệch tỷ giá. Sau khi trừ chi phí, NVL lỗ ròng 567 tỷ đồng trong quý đầu năm nay và đây là mức lỗ lớn nhất của Novaland trong một quý.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của Novaland đạt 236.480 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tới 59,57% tổng tài sản với 140.881 tỷ đồng, chủ yếu là các bất động sản đang xây dựng. Novaland đã dùng 57.798 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay.

Các khoản phải thu của Novaland cũng có giá trị 75.170 tỷ đồng, giảm 7,8% so với đầu năm, tương đương 31,78% tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu của Novaland tại 31/3 là 44.702 tỷ đồng, giảm 1,3% so với đầu năm.

Dòng tiền kinh doanh Novaland đang âm 2.507 tỷ đồng do giảm các khoản phải trả. Để bù đắp dòng tiền, công ty đã tăng thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác (1.747 tỷ đồng), tăng thu hồi vốn góp vào đơn vị khác (350 tỷ đồng) và tăng vay mượn (702 tỷ đồng, tăng 12 lần), giảm trả gốc vay (545 tỷ đồng, giảm 75%, trong đó riêng tiền thanh toán trái phiếu là 173 tỷ đồng).

Xem thêm tại tienphong.vn